Διαβάστε την ανακοίνωση της προσωρινής διοικούσας για την ίδρυση σωματείου “ Φίλοι του ΝΝΑ (ΦΙΛΝΝΑ)“ με σκοπό     την   ενίσχυση   του   ΝΝΑ :

Αθήνα 05-02-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ Ν.Ν.Α. “ 1/19

  1.-Γνωρίζεται ότι τα       Μέλη    του   ΔΣ/ΕΑΑΝ   και    άλλοι   10   Απόστρατοι     ίδρυσαν την 10-08-2018 το Σωματείο “ Φίλοι του ΝΝΑ (ΦΙΛΝΝΑ)“ με σκοπό     την   ενίσχυση   του   ΝΝΑ   σε   μέσα   και   εξοπλισμό.   Η   προσωρινή   Διοικούσα     Επιτροπή   αποτελείται   από   τους   Σ.   Περβαινά   ,   Θ.   Γερούκη   ,   Α.    Παρασκευόπουλο , Π. Μαυραγάνη και Θ. Γρίβα. και η έδρα του είναι στην     ΕΑΑΝ. 

2.-Καλούμε   όλους   τους   Αποστράτους   και   ορφανικές   οικογένειες   να   γίνουν     Μέλη του Συλλόγου “Φίλοι του ΝΝΑ “ με ετήσια συνδρομή 10,0Ε. Μέχρι να    τακτοποιηθεί ο Σύλλογος οικονομικά (ΑΦΜ , Λογαριασμός σε Τράπεζα , κλπ)
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για την συνδρομή να προσέρχονται στην ΕΑΑΝ ή    να την στέλνουν ταχυδρομικά στην ΕΑΑΝ και να λάβουν την απόδειξη .

3.-Το Σάββατο 2 Μαρτίου  και ώρα 1100 θα λάβει χώρα στο Εντευκτήριο της    ΕΑΑΝ    τακτική   Γενική Συνέλευση   με   μοναδικό   θέμα  “ Αρχαιρεσίες   για την    ανάδειξη πενταμελούς Δ.Σ. και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής “στην οποία
καλούνται   όλα   τα   Μέλη   που   θα   έχουν   εγγραφεί   μέχρι   τότε.   Μπορούν   να    εγγραφούν Μέλη και κατά την προσέλευση στην Γενική Συνέλευση.

4.-Οι υποψήφιοι για εκλογή στο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να το    δηλώσουν στην Διοικούσα Επιτροπή μέχρι την 16-02-2019.
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Σπ.Περβαινάς,Θ.Γερούκης , Π.Μαυραγάνης , Α. Παρασκευόπουλος,Θ. Γρίβας