Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Μπόνους 5 χρόνια για όλους τους ένστολους

Πέντε χρόνια «δώρο» σε οποιαδήποτε μονάδα υπηρεσία ασκούν
τα καθήκοντά τους με την ανάλογη -πρόσθετη- αύξηση σύνταξης δικαιούνται οι
ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είτε πρόκειται για
μόνιμα στελέχη είτε επί θητεία.


Σύμφωνα με σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο υπό
κατάθεση μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η λεγόμενη
«μάχιμη 5ετία» επεκτείνεται στα μόνιμα και επί θητεία στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,
σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία και αν ασκούν τα καθήκοντά τους.


Το κόστος εξαγοράς για τις κατηγορίες που επεκτείνεται η 5ετία
είναι ίσο με το 20% της αποζημίωσης για εργασία εκτός πενθημέρου και βγαίνει
περίπου στις 2.500 με 3.000 ευρώ συνολικά για τα 5 έτη.


Τα ποσά

Η αύξηση στις συντάξεις από τα 5 έξτρα χρόνια, ενδεικτικά,
φτάνει στα 222 ευρώ το μήνα για όσους έχουν 35 έτη με συντάξιμο μισθό 1.750
ευρώ και θα συνταξιοδοτηθούν σαν να είχαν 40 έτη, με τον επιπλέον χρόνο της
5ετίας.


Με λιγότερα έτη (π.χ. 31) και μικρότερες συντάξιμες αποδοχές
(998 ευρώ) αύξηση είναι της τάξης των 114 ευρώ στη μηνιαία σύνταξη.


Στο πλήρες κείμενο της διάταξης που εξασφάλισε και
αποκαλύπτει σήμερα «Ελεύθερος Τύπος», αντικαθίσταται όλη παράγραφος 5 του
άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ 169/2007) για τη
μάχιμη 5ετία και παύουν να ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονταν αρχικά.


Ειδικά, δε, για τις Ένοπλες Δυνάμεις η νέα διάταξη δεν μιλά
για μονάδες εκστρατείας ούτε για υπηρεσίες που εξαιρούνται και η νέα διατύπωση
αναφέρει ότι υπολογίζεται στο διπλάσιο «ο χρόνος που διανύθηκε ή διανύεται σε
οποιαδήποτε μονάδα υπηρεσία των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν
ενεργεία μονίμους επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων».  


Ουσιαστικά με την επέκταση της μάχιμης 5ετίας σε όλες τις
υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, παύουν να ισχύουν και οι όποιες εξαιρέσεις
υπήρχαν στις Ένοπλες Δυνάμεις (π.χ. υπηρεσία σε παροπλισμένα πολεμικά πλοία)
και πλέον ο διπλάσιος αυτός χρόνος θα μπορεί να αξιοποιείται από όλους τους
ένστολους.


Προϋπόθεση

Η βασική προϋπόθεση για τον έξτρα χρόνο που υπολογίζεται στο
διπλάσιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη παραμένει η ίδια, δηλαδή να έχει
προηγηθεί πραγματική 25ετής υπηρεσία, ώστε από εκεί και πάνω να προστεθούν τα 5
επιπλέον έτη για τη συνταξιοδότηση.


Για παράδειγμα, αξιωματικός της Αστυνομίας που έχει διανύσει
ήδη 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας μπορεί να προσθέσει και έξτρα χρόνο 5 ετών για
να συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας.


Αξιωματικός που έχει 27 έτη μπορεί να ζητήσει να του
προστεθούν άλλα 5 έτη και να φτάσει στα 32, οπότε έχει άλλα επτά για να βγει
στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας με 40 έτη ή να βγει με όριο ηλικίας μετά τα 60,
εφόσον συμπληρώσει 35 έτη.


Τα 5 επιπλέον έτη προστίθενται ως συντάξιμα στη συνολική
υπηρεσία των ένστολων και αυξάνουν σημαντικά το ποσό της σύνταξης.


Για παράδειγμα:

Αξιωματικός της Αστυνομίας με 33 έτη πραγματικής υπηρεσίας
και συντάξιμο μισθό (μέσος όρος 2002 ως 2022) 1.448 ευρώ, αν βγει με 33 έτη, θα
πάρει 852 ευρώ σύνταξη, ενώ με τα 5 επιπλέον χρόνια θα πάρει τη σύνταξη των 38
ετών με ποσό 1.034 ευρώ, δηλαδή παίρνει αύξηση 182 ευρώ.


Αξιωματικός της Πυροσβεστικής με 35 έτη πραγματικής
υπηρεσίας και συντάξιμο μισθό (μέσος όρος 2002 ως 2022) 1.598 ευρώ, αν βγει με
35 έτη, θα πάρει 980 ευρώ σύνταξη, ενώ με τα 5 επιπλέον χρόνια θα πάρει τη
σύνταξη των 40 ετών με ποσό 1.183 ευρώ, δηλαδή παίρνει αύξηση 203 ευρώ.  


Η διάταξη για την επέκταση της μάχιμης 5ετίας, που
αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.», αναφέρει τα εξής:


1.  Η παρ. 5 του
άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» (Α’
210) περί υπολογισμού χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο αντικαθίσταται ως εξής:


«5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται:
α) σε οποιαδήποτε μονάδα υπηρεσία των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από
τους εν ενεργεία μόνιμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, β)
σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία στα Αρχηγεία της πρώην Χωροφυλακής, της πρώην
Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί
θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία
στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή
επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή
υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν
ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.  


Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την
υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι
πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.  


Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην
παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο».


2. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010 (Α’ 120)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που
λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ως χρόνος
πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών
ασφαλισμένου και εργοδότη (σ.σ. 20%) από τους ενδιαφερομένους.  

Οι εισφορές υπολογίζονται επί της εκάστοτε
αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και παρακρατούνται
κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.  

Για στελέχη τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση
για εργασία πέραν του πενθημέρου, οι εισφορές υπολογίζονται επί της εκάστοτε
αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, εάν παρείχαν εργασία πέραν πενθημέρου».


ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print