Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΕΑΑΛΣ Ενημέρωση: Ποιος είναι ο εισηγητής πλειοψηφίας του σ/ν ΥΠΕΘΑ;

Δύο
μέρες πριν αναρτηθεί στο OpenGov για ανοικτή δημόσια διαβούλευση (15.12.2022)
και έκτοτε με διαδοχικές ανακοινώσεις μας μέχρι σήμερα, φροντίζουμε να τηρούμε διαρκώς
ενήμερα τα 4.500 μέλη μας για το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο του του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής
και άλλες διατάξεις»
, που την περασμένη Παρασκευή κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων προς επεξεργασία και ψήφιση.

 

Ειδικότερα,
από τις 13.12.2022 έγκαιρα ειδοποιήσαμε τα μέλη για την επικείμενη ανάρτηση του
σ/ν ΥΠΕΘΑ, ενώ αμέσως με την δημοσιοποίηση των επιμέρους διατάξεων, προβήκαμε
στις 16.12.2022 και στις 18.12.2022 σε λεπτομερή σχολιασμό για τη σημασία του
περιεχομένου τους και τον αντίκτυπό τους στις συντάξεις και στα εν γένει
δικαιώματα των αποστράτων στελεχών ΛΣ.

 

Καταρχάς,
αναφέραμε ότι
, με το άρθρο 28 το βοήθημα
θανάτου των €1500, που ως τώρα καταβάλλεται μόνο στον/ην δικαιούχο ζώντα/σα
σύζυγο (ή στα τέκνα έως 24 ετών), με την καταβολή του πρώτου μερίσματος,
θα μπορεί εφεξής να καταβάλλεται σε όποιον
αποδεδειγμένα επιμεληθεί και επωμιστεί τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση μη
υπάρξεως δικαιούχου συνέχισης καταβολής μερίσματος.
  Αυτό
αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΑΑΛΣ
και ήταν επιτακτική ανάγκη να ρυθμισθεί, καθώς υπήρξαν
περιπτώσεις θανάτου άκληρων απόστρατων μετόχων, που κανείς δεν αναλάμβανε την
ταφή τους ή αυτή γινόταν είτε με έρανο, είτε από το Δήμο υπαγωγής του θανόντος
μετόχου
, με τις διαδικασίες περί απόρων.

 

Επισημάναμε,
περαιτέρω, ότι μ
ε το άρθρο 35 καταργούνται επιτέλους αναδρομικά (ατυχώς,
από 1/1/2022) οι μειώσεις του «μνημονιακού» ν.
4093/2012 στο μέρισμα και την οικονομική ενίσχυσή μας.
 Μια ρύθμιση που
αναμφίβολα ενισχύει τη θέση των στρατιωτικών συνταξιούχων και που θα πρέπει να
υποστηριχθεί ανεπιφύλακτα από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα του Κοινοβουλίου.
  Άποψη
και πάγια διεκδίκηση της ΕΑΑΛΣ είναι η αναδρομικότητα ισχύος του μέτρου
αυτού να ανατρέχει στο χρόνο
κατάργησης του ευεργετήματος.  

 

Στη
συνέχεια, εξηγήσαμε ότι
, με το άρθρο 39 νομιμοποιείται η συνέχιση της «κράτησης ΝΝΑ» επί του
μερίσματός μας, που, μέχρι σήμερα, γινόταν για
την αποπληρωμή του Δανείου ανέγερσης του ΝΝΑ (ήδη,
εξοφλήθηκε) και που εφεξής θα επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση σκοπών επέκτασης
υποδομών, ως και συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των
νοσοκομείων του Π.Ν.

 

Τέλος,
ενημερώσαμε ότι με
το άρθρο 80 [πλέον,
άρθρο 78 (α)] καταργείται το
άρθρο
69 του π. δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 387).
 Με τον τρόπο
αυτό, ρυθμίζεται, επιτέλους, το δικαίωμα εν ζωή μελών χηρεύουσας οικογένειας
(που καταλείπει αποβιώσας μέτοχος/μερισματούχος του ΜΤΝ που έχει δικαιωθεί
μερίσματος ή έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης μερίσματος κατά την στιγμή
του θανάτου του), για λήψη από τα εν λόγω μέλη ποσοστού του μερίσματος του
θανόντος ίσου με το ποσοστό της συντάξεως του, που τους κανονίζεται και τους
καταβάλλεται, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα μέλη της χηρεύουσας οικογένειας λαμβάνουν
ήδη έτερο μέρισμα από το ΜΤΝ ή το ΜΤΣ ή το ΜΤΠΥ ή ΝΑΤ.

Ένα δικαίωμα που εδώ και πολλά χρόνια το απολαμβάνουν
τα εν ζωή μέλη χηρευουσών οικογενειών αποβιωσάντων συνταξιούχων του
λοιπού
δημοσίου τομέα, ενώ το στερούνταν οι απόστρατοι ένστολοι.

 

Παρά
ταύτα, τονίσαμε ότι παρόλο που
και οι τέσσερις διατάξεις του νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ θεωρούνται γενικά θετικές για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, δεν
αποκαθιστούν πλήρως την αδικία που προκάλεσαν ιδίως
οι διατάξεις του ν. 4093/2012 που
επέβα
λλαν μειώσεις τόσο στα μερίσματα, όσο και στις συντάξεις των αποστράτων από
ενάρξεως εφαρμογής τους
.  


Με
αυτή την αφορμή, στις 21.12.2022 η Διοίκησή μας προέβη σε εμπρόθεσμη γραπτή
παρέμβαση στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση με το ακόλουθο κείμενο:


«Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
(Ε.Α.Α.Λ.Σ.), που αριθμεί 4.500 μέλη εν αποστρατεία στελέχη του Λιμενικού
Σώματος, καταρχάς καλωσορίζει τη ρύθμιση του άρθρου 35, καθώς με αυτή
αναγνωρίζεται, επί της αρχής και επιτέλους, από την Πολιτεία η
αντισυνταγματικότητα της διάταξης, που αυτή καταργεί [δηλ. της υποπαρ. Β.3 της
παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)]. 

Πιο συγκεκριμένα, η καταργούμενη διάταξη επέβαλε από
το 2012, καταχρηστικές και εν τέλει αντισυνταγματικές, μειώσεις στα μερίσματα
και στο ΕΚΟΕΜ (Σ-Ν-Α) των μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
[κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια ΣτΕ το 2015 (Αποφάσεις
2287-2288/2015)].

Δυστυχώς, όμως, με το άρθρο 35 του σ/ν ΥΕΘΑ, η
Πολιτεία επιλέγει αναιτιολόγητα και επιλεκτικά να συμμορφωθεί με (σοβαρή και
υπαίτια) καθυστέρησή της (μόλις από 01.01.2022).

Επισημαίνεται ότι, ενώ οι αντισυνταγματικά
παρακρατηθείσες πρόσοδοι των μερισματούχων θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί στους
δικαιούχους τους στον καθένα ατομικά και από το χρόνο που εκκινά η
αντισυνταγματική παρακράτησή τους, αυτές αυθαίρετα και καταχρηστικά
αποθεματοποιήθηκαν υπέρ των τριών Μετοχικών Ταμείων (Σ-Ν-Α).
 Κατά συνέπεια,
είναι υπαρκτοί οι πόροι για τη χρηματοδότηση της επιστροφής τους.

Περαιτέρω, παρότι με το άρθρο 35 του νομοσχεδίου ΥΕΘΑ
(πέραν της αντισυνταγματικότητας της καταργούμενης διάταξης του ν. 4093/2012)
αναγνωρίζεται η (δικαστικώς κριθείσα) αναδρομικότητα της απαίτησης των
δικαιούχων από την Πολιτεία, ατυχώς από την Πολιτεία (εν προκειμένω το ΥΕΘΑ)
προτείνεται αναδρομική επιστροφή τους μόνον από την 1η Ιανουαρίου 2022.
 Δηλαδή, ούτε
από την έναρξη εφαρμογής του αντισυνταγματικού ν. 4093/2012, αλλά ούτε και από
το 2015 που η απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ έγινε εκτελεστή.
 Πόσω δε μάλλον,
ούτε καν από την ημερομηνία που, παλαιότερα δεσμεύθηκε, πολιτικά, ο κ. ΥΠΕΘΑ
(δηλ. από την 1.1.2021).

Υπό το φως των ανωτέρω, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.) θεωρεί ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να
θεραπεύσει την αδικία που υπέστησαν οι θιγόμενοι δικαιούχοι και, γι’ αυτό
ζητά από το ΥΕΘΑ να προβλέψει την αναδρομική ισχύ της καταργούμενης ως αντισυνταγματικής υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222),
από το χρόνο έναρξης της εφαρμογής της (ήτοι, από το 2012).»

 

Τέλος,
ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την Τρίτη 17.1.2023 και ώρα
16.00 στην Αίθουσα
Γερουσίας
της Βουλής, η Διαρκής
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων
θα συνεδριάσει με
μοναδικό
θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
«Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της
νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

 

Επίσης,
γνωστοποιείται ότι εισηγητής πλειοψηφίας του σ/ν ΥΠΕΘΑ θα είναι ο Βουλευτής Α’
Πειραιώς της Ν.Δ.
Νικόλαος Μανωλάκος. 

 

Ο κ. Νίκος
Μανωλάκος
γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Μανιάτικα του Πειραιά.
 Κατάγεται
από τη Μάνη (Νύφι).
  Είναι
έγ
γαμος και έχει
δύο υιούς
.  Είναι Αντιστράτηγος ε.α, Επίτιμος Διοικητής Ανωτάτης
Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ)
,
πτυχιούχος
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων,
της Ανώτατης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας
, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Δημόσια Οικονομική και
Πολιτική του ΑΤΕΙ Πειραιά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου FREDERICK
και ομιλεί την Αγγλική
γλώσσα.  Είναι Καταδρομέας Αλεξιπτωτιστής
και στα νεανικά του χρόνια υπήρξε αθλητής (πυγμάχος) του Ολυμπιακού.  Διοίκησε
επίλεκτες Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων και Σχηματισμούς του Στρατού.  Από το
2017 ως το 2019 ήταν διοικητής όλων των νησιών του Αιγαίου (ΑΣΔΕΝ).  Αποστρατεύτηκε τον Ιανουάριο 2019

 

Από την 7η Ιουλίου 2019, που εξελέγη Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων με το
κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας, είχε τις ακόλουθες
κοινοβουλευτικές δραστηριότητες:

•Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων

• Μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών
Προγραμμάτων και Συμβάσεων

• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

• Μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

• Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Βουλγαρίας

• Μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Η.Π.Α.

• Μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Κίνας

• Μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Λιβύης

 

Τέλος,
στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Ν. Μανωλάκος 
τον οποίο η ΕΑΑΛΣ θα επιδιώξει άμεσα  να συναντήσει  ώστε εκ του σύνεγγυς θέσει υπόψη του τη θέση της αναφορικά με την αναδρομική ισχύ της καταργούμενης ως αντισυνταγματικής υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222), από το χρόνο έναρξης της εφαρμογής της (ήτοι, από το 2012), έχει καταθέσει 42
ερωτήσεις και 59 αναφορές._

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print