Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Ε.Α.Α.Λ.Σ Ενημέρωση: Συνάντηση με το σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ. και την Κεντρική Λιμενάρχη Βόλου

 

Στο πλαίσιο ειλημμένων αποφάσεων της νέας Διοίκησης της Ε.Α.Α.Λ.Σ., στις 10
Σεπτεμβρίου 2022 στο Βόλο πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με το σύλλογο Αποστράτων
Λ.Σ. της περιοχής.


Από πλευράς ΕΑΑΛΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΔΣ Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο Γενικός
Γραμματέας ΔΣ Δημήτρης Σαϊτάκης και ο Αντιπρόεδρος ΔΣ Γιάννης Καραγεωργόπουλος.


Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα και αμφότερες οι
πλευρές υπογράμμισαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι αυτή
πραγματοποιείται για πρώτη φορά.

Από πλευράς ΕΑΑΛΣ τονίσθηκε ότι η νέα Διοίκησή της, σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, επέφερε σημαντικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της. 
Στις αλλαγές αυτές εντάσσονται η διεύρυνση της συμμετοχικότητας των μελών της, ως
και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας στις
καθημερινές λειτουργίες της.


Περαιτέρω, από την ΕΑΑΛΣ τονίσθηκε ότι για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων
(δημοκρατικότερη λειτουργία, συμμετοχικότητα, γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα
ΔΣ κλπ.) κύρια προτεραιότητα του νέου ΔΣ είναι η τροποποίηση του
«αναχρονιστικού» πλέον ιδρυτικού Καταστατικού της, για την επιτυχή ολοκλήρωση
της οποίας προσβλέπει στη συνδρομή όλων των ανά την επικράτεια περιφερειακών
σωματείων και παραρτημάτων Αποστράτων Λ.Σ., προκειμένου συγκεντρωθούν οι
διευρυμένες πλειοψηφίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.


Επίσης, γνωστοποιήθηκε μια σειρά αποφάσεων και πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν και
υλοποιούνται από το νέο ΔΣ της ΕΑΑΛΣ.  Αυτές περιλαμβάνουν την κατάργηση
της έντυπης έκδοσης του περιοδικού «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (σημ.: οι
εξοικονομούμενοι πόροι θα αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία του συνόλου των μελών της
ΕΑΑΛΣ), τη μετατροπή της σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΛΣ 
στο διαδίκτυο (www.eaals.gr), τη δημιουργία γραφείου Αποστράτων στο Αρχηγείο
ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, τη δημιουργία help-desk Αποστράτων Λ.Σ. στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
την ανακαίνιση και λειτουργία παραρτήματος των κεντρικών γραφείων της ΕΑΑΛΣ
εντός του Αρχηγείου ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, την πρόταση δημιουργίας Πολιτιστικού Κέντρου Λ.Σ.
(ΠΟΚΕΛΣ), την εξεύρεση λύσεων για κατάλληλη στέγαση των περιφερειακών ενώσεων
και παραρτημάτων Αποστράτων Λ.Σ., όπου απαιτείται κ.ά.


Τέλος, ιδιαίτερα εκτενής ενημέρωση των Αποστράτων Λ.Σ. Βόλου έγινε για το
φλέγον ζήτημα της επιχειρούμενης από την Κυβέρνηση δραματικής συρρίκνωσης των
κοινωνικών πόρων των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αρωγής των
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, που
προέρχονται από τις εξοπλιστικές δαπάνες της Χώρας οι οποίες αποτελούν έσοδα
των Μετοχικών Ταμείων των  Ενόπλων Δυνάμεων που αποδίδονται με τη μορφή
ανταποδοτικών  κρατήσεων ύψους 4% (για τα Μ.Τ.) και 2% (για τους Ε.ΛΟ.Α.)
επιβαλλόμενων από το Κράτος επί των πάσης φύσεως εξοπλιστικών συμβάσεων
προμηθειών- δαπανών.  Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις
εκατέρωθεν προσπάθειές τους για την αποσόβηση νομοθέτησης του καταστροφικού για
τα Μετοχικά Ταμεία των ενστόλων μέτρου.


Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες καλωσορίστηκαν και έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από τους
παριστάμενους Απόστρατους Λ.Σ., ενώ παράλληλα από πλευράς τους παρασχέθηκε η
διαβεβαίωση ότι θα βρίσκονται αρωγοί σε κάθε ενέργεια που θα αποβλέπει στην
καλυτέρευση της θέσης των αποστράτων συναδέλφων μας. 

Τη συνάντηση της αντιπροσωπείας ΕΑΑΛΣ με το σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ. στο Βόλο τίμησε με την παρουσία της η Κεντρική Λιμενάρχης
Βόλου Πλοίαρχος Λ.Σ. κα. Βασιλική ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ενώπιον της οποίας δόθηκε η
διαβεβαίωση ότι η ΕΑΑΛΣ στέκεται διαχρονικά αρωγός και συμπαραστάτης τους στο
έργο των εν ενεργεία συναδέλφων μας.

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print