Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Συντάξεις ενστόλων: Ποιοι κερδίζουν από τα νέα πλασματικά – Παραδείγματα

Επεκτείνεται σε όλους τους ενστόλους το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

Η εν λόγω ρύθμιση εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος, που παρουσίασε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, μετά την παρουσίασή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Όσοι ένστολοι εξαιρούνταν από την αναγνώριση των πλασματικών ετών (π.χ. ορισμένες κατηγορίες πυροσβεστών, λιμενικών, αστυνομικών και υπηρετούντων στην αεροπορία) με τη σχετική ρύθμιση αποκτούν πλέον το δικαίωμα αυτό, ανεξαρτήτως μονάδας υπηρεσίας, αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προ ή μετά το 2011) και ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας με την οποία υπηρετούν (μόνιμοι και μη).

Υπενθυμίζεται πως η «μάχιμη πενταετία» είναι ο ασφαλιστέος- συντάξιμος χρόνος (πραγματική υπηρεσία) που έχει υπηρετηθεί σε παραμεθόριες Μονάδες, νησιά, προκεχωρημένες βάσεις κλπ.

1. Οι στρατιωτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν έως 5 έτη μονάδων εκστρατείας (μάχιμη 5ετια) εφόσον τα υπηρετήσουν στις μονάδες που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι (υπάρχουν φυσικά πολλές ειδικότητες που είτε δεν προβλέπεται είτε επιβάλλεται να υπηρετούν σε μονάδες του Κέντρου και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αναγνωρίσουν).  Υπενθυμίζεται πως ο ΕΦΚΑ προβλέπει για τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή αυτοαπασχολούμενους να μπορούν να αναγνωρίσουν από 7 έως 11 πλασματικά έτη (αναγνώρισης πτυχίων, ανατροφής τέκνων, στρατιωτικής θητείας κ.λπ.).

2. Εξαγοράζουν τα έτη αυτά οι στρατιωτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν εισαχθεί στις ΕΔ & τα ΣΑ από 1/10/1990 και εντεύθεν (για τους πριν την 1/10/90, συνυπολογίζονται στον συντάξιμο χρόνο, άνευ εξαγοράς τους).  Το ποσό εξαγοράς ισούται με 6,67% επί των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς τους.

3. Mε την αριθ. πρωτ. Φ10042/οικ. 13567/329/2018 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών», μεταξύ άλλων προβλέφθηκαν και δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες και κατευθύνσεις επί συνταξιοδοτικών θεμάτων των στελεχών των ΕΔ & ΣΑ (στρατιωτικών ν. 2084/92), ως κατωτέρω:

  • Κατεγράφησαν περιπτώσεις αποζημιώσεων/αμοιβών που λογίζονται ως συντάξιμες αποδοχές (επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές)
  • Συμπεριλήφθηκαν διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό των ετών μονάδων εκστρατείας στο συντάξιμο χρόνο και για όσους Στρατιωτικούς δεν χρειάστηκε να τα αναγνωρίσουν, εξαγοράζοντας τα (εισαχθέντες στις Ε.Δ. έως 30/9/1990).
  • Αναφέρονται χρόνοι που αναγνωρίζονται στο διπλάσιο με τις διατάξεις των άρθρ.. 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 του Π.Δ. 169/2007 και του άρθρ.. 8 του ν. 2084/1992
  • Υφίσταται βάσει υπολογισμού της εισφοράς κλάδου σύνταξης για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο με τις διατάξεις του αρ. 40 του Π.Δ. 169/2007.
  • Γίνεται μνεία αναφορικά με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης με τους ανωτέρω συντάξιμους χρόνους
  • Οι διατάξεις περί παύσης των διπλών ασφαλιστικών εισφορών έπειτα από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εξακολουθούν να ισχύουν.  Αυτό προφανώς & αναφέρεται σε όσα στελέχη των Ε.Δ. –Σ.Α. εξάντλησαν τα χρόνια παραμονής στην Υπηρεσία και κρίνουν σκόπιμο πως τα συγκεκριμένα χρόνια κρίνονται από αυτούς αρκετά, για να τους αποφέρουν έναν «υποφερτό» συντάξιμο χρόνο, στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης (συγκριτικά πάντα με το κόστος αναγνώρισης των ετών αυτών και το χρονικό ορίζοντα απόσβεσής τους).

Σε κάθε περίπτωση όμως, υφίσταται πλέον μεγάλη απόσταση από το ανώτατο προβλεπόμενο όριο του ποσού για την ανταποδοτική σύνταξη, με δεδομένα τα μικρά ποσοστά υπολογισμού και το αβέβαιο καθεστώς όσον αφορά στην προσμέτρηση και των επιδομάτων επικινδυνότητας μέσω των 6μηνων, πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων (ως συμπληρωματικά ποσά που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις και όχι ως συντάξιμος χρόνος)

4. Ένα μείζον θέμα που αναδείχθηκε, από το γεγονός πως άπαντες οι στρατιωτικοί από 1-1-2011 υπήχθησαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επιλύθηκε με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δύνανται πλέον να αναγνωρίζονται ως διπλάσιες οι υπηρεσίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007 (μάχιμη πενταετία) και για τους κατατασσόμενους από 1/01/2011 και εφεξής, οι οποίοι σύμφωνα με το ν. 3865/2010 υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του πρώην ΕΤΑΑ.  Έτσι λοιπόν αναφορικά με την αναγνώριση ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο ασφαλισμένων στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρώην ΕΤΑΑ τονίζεται ότι σύμφωνα με τη Φ10042/404444/1053/21.05.19 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, «ξεμπλόκαραν» όλες οι αναγνωρίσεις ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών και διευκρινίζεται ότι δεν αφορά αλλαγή στις περιπτώσεις προηγούμενης ασφαλιστικής σχέσης, πριν δηλαδή την κατάταξη των στελεχών στις Ε.Δ. –Σ.Α.

5. Με τον νόμο 4609/2019, άρθρο 11, καθιερώθηκε η προσμέτρηση του αυξημένου στο διπλάσιο, μέχρι τα πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, επισημαίνοντας ότι η υποχρέωση εξαγοράς ετών εκστρατείας και πλασματικών ετών αφορά στα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης από 1.10.1990 και μετά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην εν λόγω διάταξη.

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όμως, στον οποίο υπάγονται πλέον και οι Έλληνες στρατιωτικοί, με σχετικό έγγραφό του γνωστοποίησε ότι ο χρόνος στο διπλάσιο από τα 5 έτη που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθ. 11 παρ.1 του Ν.4609/2019 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22 παρ.2 του Ν.3865/2010 «Ο επανακαθορισμός των μονάδων και υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφου 5 και 6 του παρόντος άρθρου, στις οποίες λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές, γίνεται με ειδικό νόμο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Συντάγματος» και ο ανωτέρω Ν.4609/2019 δεν αποτελεί ειδικό Νόμο.

Άρα απαιτείται εκ νέου η κατάθεση ειδικό νόμου-ασφαλιστικού νομοσχεδίου (σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων από 30/8/2022), όπου θα προβλέπεται η επέκταση της μάχιμης 5ετίας σε ΟΛΟΥΣ τους Στρατιωτικούς για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού τους συστήματος.

Παραδείγματα

Πίνακας 1

Λοχαγός με 2 τέκνα, 5 έτη μονάδων εκστρατείας & 35 έτη συντάξιμη υπηρεσία

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΛΑΙΑ (ν.4307/14) 1.247 ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ 2018 882 ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ 2019 856 ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ 1-1-2020 837 ευρώ

Πίνακας 2

Συνταγματάρχης με 2 τέκνα, 4 έτη μονάδων εκστρατείας & 32 συντάξιμα έτη

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΛΑΙΑ (ν.4307/14) 1.294 ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ 2018 1.095 ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ 2019 918 ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ 1-1-2020 874 ευρώ

Πίνακας 3

Εξαγορά από επισμηναγό/ταγματάρχη/πλωτάρχη ετών μονάδων εκστρατείας

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.496 ευρώ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 99,78 ευρώ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 1.197 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5 ΕΤΩΝ 5.987 ευρώ


Ι.Αντωνιάδης, Αξ/κος ΠΝ Ε.Α. Εργατολόγος -Οικονομολόγος 

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print