Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Συντάξεις ενστόλων: Ποιοι βγαίνουν με 35 έτη, με 40 έτη ή με όριο ηλικίας (πίνακες)

 

Στη σύνταξη μπορούν να βγουν οι ένστολοι στα 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας, ή στα 35 έτη με όριο ηλικίας ενώ ευνοούνται πιο πολύ οι τρίτεκνοι καθώς και όσοι αποστρατεύονται λόγω αναπηρίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται με προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 24,6 έτη υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Οι παλαιοί μέχρι το 1992 ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τα 24,6 έτη έως το 2014 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας μόλις συμπληρώσουν τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

Όσοι συμπληρώνουν τα 24,6 έτη από το 2015 και μετά, που είναι οι νέοι από 1993 και μετά υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αποχωρούν είτε με 40 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας είτε με ηλικιακό όριο 60 ετών (και 24,6 έτη τουλάχιστον) είτε με το ηλικιακό όριο αποστρατείας βάσει ετών παραμονής στον αντίστοιχο βαθμό, και εφόσον συμπληρώνουν 35ετία.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπληρώνει 23 χρόνια το 2014 και έχει 31 χρόνια μέσα στο 2022 πρέπει να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο 18 μήνες, ώστε να έχει τα 24,5 έτη το 2014 και να θεμελιώσει δικαίωμα εξόδου άμεσα, αλλιώς θα βγει στα 60 ή με 40ετία.

Στο σύνολο των ετών (μετά τα 24,6 έτη) υπολογίζονται και τα διπλά έτη από την υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες. Για παράδειγμα, στρατιωτικός με 24,6 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,6 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο ων ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Η υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας υπολογίζεται διπλή, με αναγνώριση και με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε αυτές.

Η αναγνώριση της πενταετίας για τους ένστολους που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.) γίνεται με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς 40 ευρώ το μήνα, ή 2.400 ευρώ για τη μάχιμη πενταετία.

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης «κλειδώνει» με 20 χρόνια υπηρεσίας έως το 2013 ή 24,6 έτη από το 2014 και μετά.

Με 24,6 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Πώς υπολογίζονται διπλά τα πτητικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται η 18ετία, αυξάνεται και ο χρόνος παραμονής, ώστε να πιαστεί διπλάσιος ως εξής:

  • Με 18 έτη το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών εξαμήνων απαιτούνται 19,5 χρόνια.
  • Με 18 έτη το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.
  • Με 18 έτη το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.
  • Με 18 έτη πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014, για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.
  • Με 18 έτη από το 2015 και μετά, για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρωθούν 25 χρόνια.
  • Με 20ετία (αντί 18ετία) υπολογίζονται και τα καταδυτικά εξάμηνα ως διπλάσιος χρόνος, και συγκεκριμένα:

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

  • Με 20ετή υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 22 χρόνια για να «πάρουν» τα εξάμηνα.
  • Με 20ετή υπηρεσία το 2013 απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων.
  • Με 20ετή υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 24 χρόνια.
  • Με 20ετή υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Τι ισχύει για τους αστυνομικούς

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 έως 3 χρόνια από το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο καθορίστηκε ως εξής:

-Σε 4 έτη για υπαστυνόμο Β’.
-Σε 6 έτη για υπαστυνόμο Α’.
-Σε 6 έτη για αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας, από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
-Σε 6 έτη για αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.
-Σε 6 έτη για αστυνομικό υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
-Σε 3 έτη για αστυνομικό διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.
-Σε 2 έτη για τον βαθμό του ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
-Σε 1 έτος για το βαθμό του υποστράτηγου.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες του Ε.Τ.:

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Η σύνταξη τρίτεκνων στρατιωτικών

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print