Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Τι απάντησαν Υπ. Εργασίας-Οικονομικών για επαναφορά επιδομάτων Χριστουγέννων-Πάσχα-Αδείας σε Στρατιωτικούς-Απόστρατους

1.
Απάντηση Υπ. Εργασίας:


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1349/9-12-2022, που
κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Ν. Παπαναστάση και Θ. Παφίλη και
όσον αφορά το αίτημα επαναχορήγησης της 13ης και 14ης σύνταξης στους
συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου
μας, σας πληροφορούμε τα εξής:


Στο
πλαίσιο των δημοσιονομικών ορίων και δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν βάση του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, με την Υποπαρ. 4
της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προβλέφθηκε η κατάργηση από
1.1.2013 των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του
επιδόματος αδείας
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
2592/1998 και του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 για τους συνταξιούχους του
Δημοσίου.  Αντίστοιχα, με την παρ. 3 της
Υποπαρ. 6 της παρ. ΙΑ του ίδιου άρθρου και νόμου, προβλέφθηκε η κατάργηση από
την ως άνω ημερομηνία των επιδομάτων και δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και του επιδόματος αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική
διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους
και βοηθηματούχους όλων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς
και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος.


Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 120
του ν. 4611/2019 (Α’ 73) προβλέφθηκε η χορήγηση 13ης σύνταξης στους δικαιούχους
κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, στους δικαιούχους
προσυνταξιοδοτικής παροχής και στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία
την αναπηρία, το ύψος της οποίας καθοριζόταν με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.


Το
παραπάνω θεσμικό πλαίσιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4670/2020 και
διαμορφώθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4837/2021, με τα οποία καταργήθηκε η
χορήγηση της 13ης σύνταξης και προβλέφθηκε η εγγραφή από 1.1.2020 δαπάνης ύψους
0,5% του ΑΕΠ στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό, από την οποία καλύπτεται η
δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019
αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και τυχόν πλεόνασμα
μεταφέρεται στον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να καλυφθούν παροχές πρόνοιας και υγείας
και δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
.


Σημειώνεται ότι η κατάργηση της χορήγησης της
13ης σύνταξης του άρθρου 120 του ν.4611/2019, της οποίας το ετήσιο κόστος
εκτιμήθηκε στο 0,5% του ΑΕΠ, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να είναι δυνατή η
κάλυψη του κόστους νέων πολιτικών
, όπως η άρση των περικοπών στις
επικουρικές συντάξεις, η αύξηση των κύριων συντάξεων λόγω των νέων αυξημένων
ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2016, καθώς και η χρηματοδότηση πολιτικών
πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας.


Σημειώνεται
ακόμη ότι για την ενίσχυση ειδικά των χαμηλοσυνταξιούχων, με το άρθρο 25 του ν.
4865/2021 και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 αυτού, χορηγήθηκε έκτακτη
οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2021 ελάμβαναν οριστική
ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας
ή θανάτου, ενώ με το άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4917/2022 (67 Α), υπό τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγήθηκε η καταβολή ανάλογης έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων συνταξιούχων για το Πάσχα του 2022.


Τέλος, με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
4997/2022 (219 Α) και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 αυτού, προβλέπεται η
χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ σε
όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 ελάμβαναν οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη
λόγω γήρατος ή αναπηρίας, προσυνταξιοδοτική παροχή, αναπηρικά επιδόματα που
καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ ή συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4387/2016.


Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ. 

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

 

2.
Απάντηση ΥΠΟΙΚ:


Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1349/09-12-2022 ερώτησης,
που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Με
τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) ορίζεται ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή
ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση
εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του
ν.3429/2005) και Ο.Τ.Α. καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013
.


Τέλος, σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι
αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ε.Δ., όπως και
τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά
με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική
κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.


Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ. 

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΕΘΑ.


ΠΗΓΗ: staratalogia.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print