Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Μη απόδοση συμπληρωματικού «εφάπαξ» σε δικαιούχους συνταξιούχους στρατιωτικούςΕρώτηση (6392/12-07-22) του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας, προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Οικονομικών, με θέμα: «Ανάγκη για την απόδοση στους δικαιούχους συνταξιούχους στρατιωτικούς ποσών από παρακρατήσεις επί εισπραττόμενων ποσών “εφάπαξ” οι οποίες κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως παράνομες».


Ειδικότερα:

ΚύριοιΥπουργοί,

Έχουμε γίνει αποδέκτες αγωνιωδών εκκλήσεων συνταξιούχων στρατιωτικών, προκειμένου να μεταφέρουμε για λογαριασμό τους ενώπιόν σας έκκληση για την αποκατάσταση συνταξιοδοτικών τους εκκρεμοτήτων, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της αρμόδιας έδρας του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Το προαναφερθέν ζήτημα αφορά στο διορθωτικό – συμπληρωματικό ποσό «εφάπαξ» που δικαιούνται όλοι όσοι αποστρατεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 μέχρι και την 31/12/1016.  Συγκεκριμένα, καθώς, μέχρι την 31/7/2012, οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων («Ε.Δ.») υπολογίζονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3205/2003 (Α΄, 297) και με το Ν.4093/2012 (Α΄, 222) η κυβέρνηση επέβαλε, από 1/8/2012, μειώσεις στις αποδοχές των στελεχών των «Ε.Δ.», οι οποίες, στην συνέχεια, με τις αποφάσεις 2192-2196/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και παράνομες.


Ακολούθως, με το άρθρο 86, του Ν.4307/2014 (Α΄, 246), υλοποιήθηκε μερική εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων του ΣτΕ, τόσο στην αναπροσαρμογή των αποδοχών των στελεχών των «Ε.Δ.», όσο και στα οφειλόμενα προς επιστροφή στα εν λόγω στελέχη, περιορίζοντας αυτά κατά 50% και αναδρομικά από 1/8/2012.  Ως εκ τούτου, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας κατέβαλαν και την αντίστοιχη διαφορά του «εφάπαξ», μειωμένη κατά 50%, όπου αφορά στο ποσό που εδικαιούτο το κάθε στέλεχος που αποστρατεύτηκε μετά την 1/8/2012.


Στην συνέχεια, το υπόλοιπο 50% των οφειλόμενων των ανωτέρω αποδοχών δόθηκε ως «εφάπαξ» ποσό αναδρομικών στα «εν ενεργεία» και «εν αποστρατεία» στελέχη των «Ε.Δ.», σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν.4575/2018 (Α΄, 192), που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31/7/2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών, που πράγματι τους καταβλήθηκαν, με βάση το άρθρο 86, του Ν.4307/2014 (Α’, 246), το οποίο έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 μέχρι 31/12/2016, χωρίς όμως να ληφθεί κάποια μέριμνα για το υπόλοιπο 50% της διαφοράς του «εφάπαξ» που οφείλουν τα Μετοχικά Ταμεία.  Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Ν.4575/2018 (Α΄, 192) αφορά και στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που ισχύει από την 1/1/2017.


Σε σχετικές τους αιτήσεις, αρκετοί συνταξιούχοι στρατιωτικοί μας ενημέρωσαν ότι συνάντησαν την άρνηση, τόσο του «ΓΕΝ», όσο και του ασφαλιστικού φορέα «ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ» (όπου κάποιοι εξ’ αυτών ήταν επίσης ασφαλισμένοι), όσον αφορά στην καταβολή του υπολοίπου 50% της διαφοράς του «εφάπαξ», με τα έωλα και νόμω αβάσιμα επιχειρήματα: α) ότι δήθεν δεν έλαβαν αναδρομικά, αλλά ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ, και β) ότι με τον Ν.4575/2018 (Α΄, 192): «…δεν αναπροσαρμόζονται τα μισθολόγια του Ν.4307/2014 (Α΄, 246), άρα, δεν δικαιούνται συμπληρωματικό ποσό εφάπαξ».  Κατόπιν των παραπάνω, αιτούνται οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι από την αρμόδια πολιτική ηγεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω εις βάρος τους αδιέξοδο, η επίλυση του οποίου, σημειωτέο, ενώ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, απασχολεί δραματικά όσους αποστρατεύτηκαν από την 1/8/2012 μέχρι και την 31/12/2016, ταλαιπωρώντας τους επί μακρόν και υποβάλλοντάς τους σε μεγάλα δικαστικά έξοδα, προκειμένου για την δικαστική διεκδίκηση των αυτονόητων.


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: Προτίθεσθε, κατά το μερίδιο της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποδοθούν στους δικαιούχους συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδρομικά, εκείνα τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην διαφορά του μεριδίου «εφάπαξ» που οφείλουν στους τελευταίους τα Μετοχικά Ταμεία, κατά τα παραπάνω αναγραφόμενα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα χρηματικά ποσά αφορούν σε ενδεχόμενες παρακρατήσεις επί των εισπρακτέων συντάξιμων ποσών, που θεωρήθηκαν παράνομες από την αρμόδια προς τούτο σύνθεση έδρας του Συμβουλίου της Επικρατείας;


ΠΗΓΗ: staratalogia.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print