Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Ε.Α.Α.Λ.Σ Ενημέρωση : Νομικό καθεστώς προνομίων ανώτατων αξιωματικών (ε.α) των Ε.Δ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 

Νομικό
καθεστώς προνομίων ανώτατων αξιωματικών (ε.α) των Ε.Δ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 

1.  Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012 (Α 139):

«2.Η διατήρηση του επί τιμή τίτλου της θέσης
μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα αποστρατείας των ανωτέρω Αξιωματικών και οι
διατηρούντες τον τίτλο του επιτίμου απολαμβάνουν τα αντίστοιχα προνόμια που
προβλέπονται για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων
».

 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού 81/2017 (Β’ 3987)
«Στολές,
διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής»:

«………Οι εν αποστρατεία
Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους προβλέπονται τιμητικές
διακρίσεις, επιτρέπεται να φέρουν στολές, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 1 του π.δ. 
147/2014 (Α΄
238), όπως κάθε φορά ισχύει, με το οποίο ρυθμίζονται τα προνόμια των εν
αποστρατεία Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον
επίτιμο τίτλο τους και το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως και στους αντίστοιχους
Αξιωματικούς του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του
π.δ. 
81/2012».

 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 147/2014 (Α 238)
«Καθεστώς που διέπει τους Ανώτατους Αξιωματικούς
των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους»:

 

«Οι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι
οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22
του Ν. 2439/1996 και του Ν. 3883/2010, απολαύουν τα εξής προνόμια:

α.
Προσαγορεύονται με τον τίτλο τους.

β.
Αποκτούν Δελτίο Επιτίμου Ανώτατου Αξιωματικού που εκδίδεται από το αντίστοιχο
Γενικό Επιτελείο, στο οποίο πιστοποιείται η διατήρηση του τίτλου ως Επιτίμου
της θέσης που κατείχαν πριν την αποστρατεία τους, προκειμένου να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανταπόδοση των προβλεπόμενων προνομίων τους.
Για το σύνολο των συναλλαγών τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό,
χρησιμοποιούν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ.
Διατηρούν τη σειρά προβαδίσματος και έπονται μόνο των εν ενεργεία συναδέλφων
τους που κατέχουν την ίδια ή αντίστοιχη θέση
.

δ.
Καταγράφονται σε ιδιαίτερες επετηρίδες επίτιμων οι οποίες τηρούνται με μέριμνα
των αντιστοίχων Κλά− δων Ενόπλων Δυνάμεων.

ε.
Κατά τις Εθνικές Εορτές έχουν δικαίωμα να προσέρχονται με στολή. Ειδικά
για τους Επίτιμους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και για τους Επίτιμους Διοικητές
Στρατιάς, Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού, Αρχηγούς Στόλου και Αρχηγούς Τακτικής
Αεροπορίας, όταν προσέρχονται στις Εθνικές Εορτές ή στις κοινωνικές ή
υπηρεσιακές εκδηλώσεις, διατίθεται από τον αντίστοιχο Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων,
εφόσον το επιθυμούν, υπηρεσιακό όχημα. Ειδικότερα οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και Γενικών
Επιτελείων, όταν προσέρχονται με στολή, συνοδεύονται, εφόσον το επιθυμούν, από
Υπασπιστή.

στ. Καλούνται σε κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις
του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων από τον οποίο προέρχονται και υποχρεωτικά στις
κοινωνικές ή υπηρεσιακές εκδηλώσεις της μονάδας ή υπηρεσίας της οποίας φέρουν
τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητή ή Διευθυντή
.

ζ.
Καλούνται να δίδουν διαλέξεις σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα,
Στρατιωτικές Σχολές και Κέντρα Εκπαιδεύσεως και των τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων».

 

 

ΥΓ: Από όλα τα παραπάνω
προκύπτουν οι υποχρεώσεις των εν ενεργεία στελεχών προς τους Επιτίμους
Ανώτατους Αξιωματικούς εν αποστρατεία.

Κανείς δεν ζητάει από κανέναν
καμία χάρι.

Η οφειλόμενη και από τον νόμο
απόδοση τιμής είναι υποχρέωση.

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print