Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Ε.Α.Α.Λ.Σ. Ενημέρωση: Συνάντηση με Ε.Α.Α.Ν…. αμοιβαία η επισήμανση της κοινότητας στόχων και συμφερόντων των δύο συλλογικών φορέων

  

 Αρ.Πρωτ: 13/22
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της

ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Λ.Σ.)
Στα κεντρικά γραφεία της Ε.Α.Α.Ν. στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2022 προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Α.Α.Λ.Σ. με τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχο (ε.α.) Θεόδωρο Γερούκη Π.Ν. Στην συνάντηση επίσης παρεβρέθηκαν, τα μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν, Ναύαρχος Λ.Σ.(ε.α.) Θ. Φουστάνος και ο Πλοίαρχος (ε.α.) (Ε) Εμμ.Αναγνωστάκης Π.Ν.
Από την Ε.Α.Α.Λ.Σ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Στ. Βοϊδονικόλας, ο Γεν. Γραμματέας Δ. Σαϊτάκης, ο Αντιπρόεδρος Ι. Καραγεωργόπουλος και ο Εκπρόσωπος Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κ. Κουράκος.
Κατά την εν λόγω συνάντηση, αφού έγινε αμοιβαία επισήμανση της κοινότητας στόχων και συμφερόντων των δύο συλλογικών φορέων, συζητήθηκαν και τέθηκαν τα παρακάτω ειδικότερα θέματα:
 
– Βιώσιμη και σε πραγματικό χρόνο ροή πληροφόρησης της ΕΑΑΛΣ από την ΕΑΑΝ περί των παροχών που δικαιούνται τα μέλη προέλευσης Λ.Σ. ως και τις προϋποθέσεις άσκησής τους.
 
-Εξέταση δημιουργίας συντονιστικού οργάνου φορέων και σωματείων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου προέλευσης Π.Ν. και Λ.Σ.
 
– Τρόποι αξιοποίησης πόρων παρακράτησης 0,20 ευρώ για λογαριασμό συνδικαλιστικών ενώσεων αποστράτων.
 
– Προοπτικές διεκδίκησης επαναφοράς συντάξιμων αποδοχών σε επίπεδα προ του 2012.
 
– Διερεύνηση τρόπων μεγαλύτερης προσέλευσης και ουσιαστικής συμμετοχής  αποστράτων αξιωματικών προέλευσης  Λ.Σ. στα παραρτήματα και στους τοπικούς εκπροσώπους της Ε.Α.Α.Ν.
– Διερεύνηση διεξαγωγής κοινών δράσεων (πολιτιστικής, διεκδικητικής, επικοινωνιακής φύσεως κλπ.)
 
– Έντονος προβληματισμός ως και διερεύνηση αποτελεσματικού τρόπου κοινής δράσης κατά της πιθανολογούμενης με εισήγηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Ν.Υ.Π.Ο.ΙΚ) κ.Β. Σκυλακάκη μείωσης από 4% σε 2% των θεσμοθετημένων ανταποδοτικών πόρων των μετοχικών ταμείων  που προέρχονται από τις δαπάνες για την άμυνα.
Τέλος, οι εκπρόσωποι αμφότερων των συλλογικών οργάνων αποστράτων Αξιωματικών υπογράμμισαν την από κοινού δέσμευσή τους για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων τους και τη σύμπραξή τους στον αγώνα για την προάσπιση και βελτίωση των κεκτημένων δικαιωμάτων των μελών τους.
 

 

                                                                                                                                

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print