Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Παραθερισμός ΕΑΑΝ /Αναλυτικοί πίνακες παραθεριστών 2022

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ 2022

Α.- ΘΑΝ / ΝΒΝΕ (Αγ. Μαρίνα)

1η Περίοδος Ανώτατοι    /  1η Περίοδος Ανώτεροι
2η Περίοδος Ανώτατοι    /  2η Περίοδος Ανώτεροι
3η Περίοδος Ανώτατοι    /  3η Περίοδος Ανώτεροι
4η Περίοδος Ανώτατοι    /  4η Περίοδος Ανώτεροι
5η Περίοδος Ανώτατοι    /  5η Περίοδος Ανώτεροι
6η Περίοδος Ανώτατοι    /  6η Περίοδος Ανώτεροι
7η Περίοδος Ανώτατοι    /  7η Περίοδος Ανώτεροι
8η Περίοδος Ανώτατοι    /  8η Περίοδος Ανώτεροι
9η Περίοδος Ανώτατοι    /  9η Περίοδος Ανώτεροι

*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 1ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 2ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 3ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 4ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 5ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 6ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 7ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 8ης Περιόδου
*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 9ης Περιόδου

Β.- ΝΑΣΚΕ (Κέρκυρα)

1η Περίοδος   2η Περίοδος   3η Περίοδος    9η Περίοδος   10η Περίοδος

Γ.- ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ

1η Περίοδος     2η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος

6η Περίοδος     7η Περίοδος     8η Περίοδος     9η Περίοδος     10η Περίοδος

11η Περίοδος   12η Περίοδος   13η Περίοδος   14η Περίοδος    15η Περίοδος

Δ.- ΚΕ ΠΟΡΟΣ

1η Περίοδος     2η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος

6η Περίοδος     7η Περίοδος     8η Περίοδος     9η Περίοδος     10η Περίοδος

11η Περίοδος    12η Περίοδος   13η Περίοδος    14η Περίοδος

Ε.- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

*** Πίνακας Παραθεριστών στα Ιδιωτικά Ξενοδοχεία

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print