Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή  ΙΔΙΩΤΩΝ  στις
Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr),
καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια»
(http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ), από όπου μπορούν να
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. 
Οι υποψήφιοι/ες που
επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική
εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα
Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή. 

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print