Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ κατά τις ΕΚΛΟΓΕΣ της 20ΗΣ Μαρτίου 2022

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 12ης-01-2022
Υπ’ Αριθ. 132

ΘΕΜΑ 1o

Επικύρωση Υποψηφιοτήτων Μελών ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 20-03-2022 ΣΧΕΤ: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).

             β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).

            γ.  ΓΕΝ/Β3-Ι Φ.940.1/3/220777 Σ.2723/19-04-19 ΦΕΚ 1227 τ.Β’ από 11-04-2019 Αποφάσεις Αριθ.Φ940.1/2/218204/Σ.2152

            δ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ’ Αρ. Π.98/12-05-21 Θέμα 2ο «Σύσταση επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ»

            ε. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ’ Αρ. Π.106/08-07-2021 Θέμα 8ο  «Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ το έτος 2022»

           στ. Το από 11-01-2022 Πρακτικό  Επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ(Το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν θέμα)

ΑΙΤΗΜΑ : Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ 2022

 Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το από 11-01-2022 πρακτικό της επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ σχετικό (στ), ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τις  υποψηφιότητες του ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές που θα γίνουν στις 20-03-2022 όπως παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών  – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος – Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος – Αντιναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης – Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος – Υποναύαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος – Ναύαρχος ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ ε.α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γεώργιος – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ Αναστάσιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Σπυρίδων – Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α.
ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης – Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.

2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αφού ήλεγξε τις αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις εκλογές της 20-03-2022 αποστέλλει τον παραπάνω πίνακα στο τυπογραφείο για κατάρτιση του ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ και στο site της ΕΑΑΝ για ανάρτηση .

3. Το καταρτηθέν (γραφέν) ψηφοδέλτιο από το τυπογραφείο να δοθεί εκ νέου στην επιτροπή σχετικού (δ) για τελικό έλεγχο προκειμένου να δοθεί η εντολή «τυποθήτω» από τον Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής .

4. Οι ανακηρυχθέντες, ως ανωτέρω, ως υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2022 να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία διαγραφή από τα ψηφοδέλτια είναι δυνατόν να γίνει .

5. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

 

                                                                                   Αθήνα 11-01-2022 και ώρα 1201

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΕΚΛΟΓΩΝ 2022 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΣ/ΕΑΑΝ

 

ΣΧΕΤ Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Υπ’ Αρ. Π.98/12-05-21 Θέμα 2ο «Σύσταση επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ»

 

1.-Η εκλογική επιτροπή που συνέστησε το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. αποτελούμενη από τα ακόλουθα Μέλη του Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Ν. :

α.-Αντιναύαρχο Σπ. Περβαινά Π.Ν. ε.α. Πρόεδρο
β.-Ναύαρχο Θ. Φουστάνο Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. ε.α. Μέλος
γ.-Υποναύαρχο (Μ) Π. Μαυραγάνη Π.Ν. ε.α. Μέλος
δ.-Αρχιπλοίαρχο Δ. Λαγαρία Π.Ν. ε.α. Μέλος
ε.-Πλοίαρχο (Ε) Ε. Αναγνωστάκη Π.Ν. ε.α. Μέλος

αφού συνήλθε σήμερον Τρίτη 11-01-2022 και ώρα 12.01 εξέτασε όλες τις υποψηφιότητες για τις εκλογές προς ανάδειξη νέου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. της 20-03-2022, εισηγείται στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. την αποδοχή των ακολούθων υποψηφιοτήτων και την επικύρωση του κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την παράγραφο 4ζ της Απόφασης Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Υπ. Αριθ. 121 Θέμα 1ο της 20-10-2021 (Οδηγίες Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. για τις εκλογές της 20-03-2022 για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Α.Ν.) :

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών  – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος – Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α.
ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος – Αντιναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης – Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος – Υποναύαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος – Ναύαρχος ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ ε.α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γεώργιος – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ Αναστάσιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Σπυρίδων – Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α.
ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης – Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.

                                     Η Εκλογική Επιτροπή

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.               Πρόεδρος
Ναύαρχος Θ. Φουστάνος  Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. ε.α.   Μέλος
Υποναύαρχος (Μ) Π. Μαυραγάνης Π.Ν. ε.α.     Μέλος
Αρχιπλοίαρχος Δ. Λαγαρίας Π.Ν. ε.α.                 Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης Π.Ν. ε.α.        Μέλος

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print