Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Αναδρομικά συντάξεων: Αυτοί πρέπει να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις

 

Έως το τέλος Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία 1.000.000 και πλέον συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά, να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος στην Εφορία και κατόπιν χρεωστικής εκκαθάρισης να καταβάλουν το φόρο που αναλογεί ως 31/01/2022.

Γράφει η φοροτεχνικός, Χριστίνα Μαννέ

Παράλληλα με τη διαδικασία αυτή η ΑΑΔΕ ξεσκονίζει τα αρχεία του Taxisnet και τα στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να ”τσιμπήσει” συνταξιούχους οι οποίοι δεν δήλωσαν αναδρομικές αποδοχές που έλαβαν στα προηγούμενα χρόνια.

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά και έπρεπε να τα δηλώσουν έως και το έτος 2016, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία μετά το πέρας της 5ετίας δηλαδή από το 2015 και προγενέστερα όσοι έλαβαν αναδρομικά και δεν τα δήλωσαν έχουν παραγραφεί και η ΑΑΔΕ δεν έχει δικαίωμα επιβολής φόρου.

Για τους συνταξιούχους που έλαβαν τα αναδρομικά μετά το ‘’κούρεμα’’ στις κύριες συντάξεις, τα οποία επιδόθηκαν κατά το έτος 2021 και αφορούν την περίοδο από Ιούνιο 2015 έως και Μάιο 2016, η ΑΑΔΕ έχει ήδη προσυμπληρώσει στους λογαριασμούς κάθε συνταξιούχου στο Taxisnet, τα ποσά των αναδρομικών, συμφωνα με τις λίστες που κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές ότι όσοι έλαβαν τα συγκεκριμένα ποσά υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών για κάθε ένα έτος χωριστά.

Επίσης και στην περίπτωση αυτή οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 και ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε στους υπόχρεους ότι η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν στα αναδρομικά άσχετα με το γεγονός ότι αυτά αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών την οποία έλαβε το 2020 .Αν π.χ. τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015, ο συνταξιούχος θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2016 κ.ο.κ.

Στη συνέχεια μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος όπως αναφέραμε και προγενέστερα θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Τα αναδρομικά αφού προστεθούν στα εισοδήματα που ήδη δηλώθηκαν για τα έτη 2015 και 2016 και θα φορολογηθούν συνολικά, με τους ακόλουθους συντελεστές:

  • 22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 2015 και
  • – 22% έως 45% που ίσχυε το 2016.

Παράλληλα, σε όσους το συνολικό τους εισόδημα, μετά την προσθήκη των αναδρομικών υπερβεί το ποσό των 12.000 ευρώ, θα τους καταλογιστεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης που είναι, 1%- 4% για το 2015 και 2,2% – 10% για το

2016).

Να επισημάνουμε ότι αρκετά υψηλός θα είναι ο φόρος που θα πληρώσουν όσοι, μετά την προσθήκη των αναδρομικών, αλλάζουν φορολογικό κλιμάκιο δηλαδή από το 22%, μεταβαίνει στο 32% ή στο 42% για το 2015 και από το 22% στο 29%, ή στο 37% ή στο 45% για το φορολογικό έτος 2016.

Αυτό θα συμβεί διότι για τις συγκεκριμένες αποδοχές, δεν έγινε καμία παρακράτηση φόρου, οπότε ο φόρος θα πληρωθεί αναδρομικά και μαζεμένος.

Τι ισχύει για τα αναδρομικά συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών ΝΣΚ

Με τη νέα και σε χρόνο express εκδοθείσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για τη φορολογική αντιμετώπιση των ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016 και θα εφαρμοστεί από τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται οι ανωτέρω λειτουργοί και τους φορείς που παρακρατούν φόρο εισοδήματος για τις αποδοχές αυτών.

  • Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4734/2020 ορίστηκε ότι ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου, καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 κατά την καταβολή των ποσών αυτών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.4172/2013 (Α’ 167, εφεξής ΚΦΕ) ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 43 Α του ΚΦΕ.

  • Προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή των επιστρεπτέων από τον e-ΕΦΚΑ ποσών μέχρι την 31η.12.2020 χωρίς τη διενέργεια παρακράτησης φόρου εισοδήματος κατά το άρθρο 60 του ΚΦΕ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 43Α του ΚΦΕ.
  • Προκειμένου οι φορολογούμενοι που έλαβαν τα ανωτέρω ποσά να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις με την ορθή αναγραφή αυτών, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών πρέπει να αποστείλουν, με βάση την Α.1035/2021 (Β’ 797) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., νέο αρχείο με τα συγκεκριμένα ποσά αναδρομικών κυρίων συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω οδηγίες και ειδικότερα να αποστείλουν το ποσοστό 25% των εν λόγω ακαθαρίστων συντάξεων (κύριων) με τον κωδικό 50 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς, όπως έχει ερμηνευθεί με την ΠΟΛ.1161/2016, το τεκμαρτό αυτό ποσό κάλυψης συγκεκριμένων δαπανών των δικαστικών λειτουργών υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ και να ενημερώσουν σχετικά τους φορολογούμενους.
  • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1118/2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’2226 και Β’ 2347) οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός των συγκεκριμένων συνταξιούχων, τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος οφείλουν να υποβάλουν και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων που έλαβαν αναδρομικά από το 2014 μέχρι και το 2018, καθώς επίσης:

  • Οι μισθωτοί για την καθυστερημένη είσπραξη αμοιβών.
  • Οι γιατροί του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ.
  • Οι λήπτες αναδρομικών επιδομάτων ανεργίας.
  • Οι αγρότες, που έλαβαν επιδοτήσεις στα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν δηλώθηκαν.

Και να υπενθυμίσουμε ότι, οι τροποποιητικές δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνονται οι ως άνω αποδοχές, θεωρούνται εμπρόθεσμες, μόνο εφόσον υποβληθούν εντός του έτους χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών δηλαδή μέχρι το τέλος του 2021 και όχι μετά τη λήξη αυτού.

 

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print