Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Νέα μέτρα για τις μετακινήσεις με πλοία

 

Από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, η επιβίβαση ενήλικων επιβατών
και ανηλίκων ηλικίας 12 ετών και άνω στα πλοία, τα θαλάσσια ταξί και τις
λάντζες για μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της
ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια,  μεταξύ
των νησιών καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια)
επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:
-Έχουν ολοκληρώσει προ
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή 
-Έχουν
διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών
πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των
τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα
ταξιδίου, ή 
-Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται
τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
  Οι
διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες
πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές
κλινικές ή σε φαρμακεία με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με
υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή
ηλεκτρονικά.
  Σε νησιά στα οποία δεν
λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή
ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται
από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο.   
 
Οι ανήλικοι επιβάτες από πέντε (5) έως και ένδεκα (11) ετών δύνανται να
μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες  πριν την
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου (δωρεάν διάθεση). Η δήλωση self-test
εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.
   Σε κάθε περίπτωση,
για την επιβίβαση των επιβατών συμπληρώνεται υποχρεωτικά το
Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση, το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/     καθώς και στην ιστοσελίδα https://sea.travel.gov.gr/
   

 
     Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής θα
πραγματοποιεί επισταμένους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων.

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print