Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Προκήρυξη διαγωνισμού έτους 2021 για την πλήρωση συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

ο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας
κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Η΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,
προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

Η Προκήρυξη, στην οποία
αναγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, έχει
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 47/09-09-2021, Τεύχος
Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
(www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια»
(http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 694Π4653ΠΩ-ΩΑΑ), από όπου μπορούν να
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται
στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις
ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα, έως και 21/10/2021, ημέρα
Πέμπτη.
Ακολούθως, πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ, να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ την ως
άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ τους, να την υποβάλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη αλληλογραφία,
ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τις ημερομηνίες από 20/09/2021, ημέρα
Δευτέρα, έως και 22/10/2021, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη ταχυδρομική
διεύθυνση:
 “Διαγωνισμός έτους 2021 για την πλήρωση 105 θέσεων
Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή
Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη -Πύλες Ε1-Ε2, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
Τ.Κ.: 18510″
Οι
υποψήφιοι/ες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αποστολής της αιτήσεώς
τους και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τον
κωδικό αριθμό αποστολής συστημένου (tracking code) που παρέχεται από το
ταχυδρομείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό).

 

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print