Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Προαγωγές Ανώτερων και Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17 Ιουνίου 2021 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα

του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), της

παρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου 6, των περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 10 και

του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75,

διόρθωση σφάλματος Α΄ 95) και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του

άρθρου 1 του π.δ. 33/2021 (Α΄ 84):

1. Προάγονται στον βαθμό της Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, αναδρομικά

από 25 Μαΐου 2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 33/2021, οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος –

Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικοί:

1 Πίσσαρη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 09Τ)

2 Αργύρη Ειρήνη του Ανδρέα (Α.Μ. 10Τ)

λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους

2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων.

2. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από

25 Μαΐου 2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 33/2021, οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής: 

1 Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1105)

2 Μποζάς Τιμολέων του Θεοκλήτου (Α.Μ. 1106)

3 Κούτρα Παναγιώτα του Αποστόλου (Α.Μ. 1108)

4 Ακουμιανάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1109)

5 Γιαγκίδου Ροδιανή του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1110)

6 Κυρίτση Αθηνά του Δημητρίου (Α.Μ. 1111)

7 Χαρισοπούλου Αικατερίνη του Αποστόλου (Α.Μ. 1112)

8 Πασπαλιάρη Πηνελόπη του Αθανασίου (Α.Μ. 1113)

9 Κολοβού Παναγιώτα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1114)

10 Κιούσης Άγγελος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1115)

11 Ζώης Φίλιππος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1118)

12 Ασημίνας Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1119)

13 Μπρούνου Παρασκευή του Παναγιώτη (Α.Μ. 1120)

14 Λούντζη Αγγελική-Ρουμβίνη του Νικολάου (Α.Μ. 1122)

15 Κοκκάλας Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ. 1123)

16 Λουκοβίτης Ιωάννης του Αναστασίου (Α.Μ. 1126)

17 Ξακοπούλου Χρυσάνθη του Κυριαζή (Α.Μ. 1127)

18 Δημητροπούλου Θεώνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1128)

19 Μαριδάκης Παναγιώτης του Χρήστου (Α.Μ. 1129)

20 Κανδυλιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 1130)

21 Πατσούρη Δήμητρα του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 1131)

22 Παπαδόδημα Παρασκευή του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1133)

23 Καρατζά Μαρία του Παναγιώτη (Α.Μ. 1134)

24 Αγιανιάν Σπυρίδων του Κρικόρ (Α.Μ. 1088)

25 Κρουστάλλης Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 1125)

26 Μόζας Χρυσόστομος του Αθανασίου (Α.Μ. 1135)

27 Χαραλαμπίδης Γαβριήλ του Χριστόδουλου (Α.Μ. 1136)

28 Μανούσος Αντώνιος του Ιάσονος (Α.Μ. 1137)

29 Γρεκός Δημήτριος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1138)

30 Τσαγκάρης Θεόφιλος του Σακελλάριου (Α.Μ. 1139)

31 Δελημιχάλη Τατιάνα του Δημητρίου (Α.Μ. 1141)

32 Αντωνάκου Βασιλική του Νικολάου (Α.Μ. 1142)

33 Νικολάου Ιγνάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 1143)

34 Χασανίδης Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 1144)

35 Παρίσης Γαρύφαλος του Αθανασίου–

Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1145)

36 Κυριακίδης Ευθύμιος του Σωκράτη (Α.Μ. 1146)

37 Ανδριάνης Χρήστος του Αθανασίου (Α.Μ. 1147)

38 Χριστοδούλου Δημήτριος του Παύλου (Α.Μ. 1149)

39 Ψυρρή Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1150)

40 Σκούρτας Φώτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1152)

41 Νάννος Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1153)

42 Παπαμιχάλη Αγγελική του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1154)

43 Κύπρος Δημήτριος του Αστερίου (Α.Μ. 1155)

44 Αργυρακοπούλου Αικατερίνη του Αγγελή (Α.Μ. 1156)

45 Μαρνίκας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1157)

46 Αλεξόπουλος Θωμάς του Ιωάννη (Α.Μ. 1158)

47 Μαργέλη Σταματία του Γαβριήλ (Α.Μ. 1159)

48 Κωστελίδης Χρήστος του Σάββα (Α.Μ. 1160)

49 Σπυρόπουλος Θωμάς του Βασιλείου (Α.Μ. 1161)

λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους

2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων. 

3. Προάγονται στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 25

Μαΐου 2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 33/2021, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής:

1 Κατσαφάδος Πέτρος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1262)

2 Στάμου Δημήτριος του Αθανασίου (Α.Μ. 1263)

3 Κραουνάκης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1264)

4 Λελάκη Αναστασία του Ανδρέα (Α.Μ. 1265)

5 Φαβίου Σταματίνα του Παναγιώτη (Α.Μ. 1269)

6 Μηλαθιανάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1270)

7 Κυριακάκης Ιάκωβος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1272)

8 Αλικάκος Πέτρος του Ηλία (Α.Μ. 1273)

9 Μανδραλής Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1274)

10 Σουρούνης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 1275)

11 Κυριακόπουλος Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 1276)

12 Περάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 1277)

13 Φτούλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1278)

14 Σπυρίδων Γεώργιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1279)

15 Θεοδώρου Αντώνιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1280)

λόγω εγγραφής τους από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους

2021 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος

Διατάγματος.

(Αρ. Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 8024/22-6-2021).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print