Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Τροπολογία για τα οδοιπορικά έξοδα και τη δυνατότητα απόσπασης δοκίμων που φοιτούν στις Σχολές Α.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ, προς ενίσχυση λιμενικών αρχών και πλοίων σκαφών Λ.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ. κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης

 

Μια σειρά από θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί «Απλούστευσης του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης». Ειδικότερα:

Για το Λιμενικό Σώμα

1.α. Εισάγονται ρυθμίσεις για τα οδοιπορικά έξοδα που χορηγούνται σε στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως ποσοστού 75% του δικαιούμενου ποσού για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης, απόσπασης ή εκτέλεσης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, όσον αφορά στα οδοιπορικά έξοδα που εξοφλούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του μετακινούμενου προς το Δημόσιο, ή οδοιπορικά έξοδα που αφορούν σε δράση που έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Α.Σ.), επί των οδοιπορικών εξόδων που προκαταβάλλονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

β. Προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης δοκίμων που φοιτούν στις Σχολές Α.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ, προς ενίσχυση λιμενικών αρχών και πλοίων σκαφών Λ.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Οι εν λόγω αποσπώμενοι αποζημιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη (άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ. του ν.4336/2015).

https://www.limenikanea.gr/gr


ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print