Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Task force στο Υπ. Ναυτιλίας για e-ναυτική εκπαίδευση

 

Ομάδα έργου για την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτικής εκπαίδευσης συστήνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση του υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”, η ΟΕ αναλαμβάνει το έργο “Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ναυτικής Εκπαίδευσης – Ενέργειες έτους 2021 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού ΥΝΑΝΠ για τη Μεταρρύθμιση της Ν.Ε.”.

Αναλυτικά οι δράσεις που θα προχωρήσουν:

“Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Σπουδών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)”.

“Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Σπουδών στα Κέντρα Επιμόρφωσης

Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων”.

“Σύστημα έκδοσης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ)”.

“Δημιουργία e-Μητρώου Εκπαιδευτικών Ναυτικής Εκπαίδευσης και Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Προσλήψεων (e-Marine Instructors’ Register)”.

“Ανάπτυξη Πλατφόρμας για παροχή Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (e-Mare Instructor’s Platform – Lifelong Learning Platform for Marine Instructors)”.

“Προμήθεια έκτακτου ειδικού εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ΔΣΕΝ για την υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της ναυτικής εκπαίδευσης”.


“Δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου Διασύνδεσης – Διαμεσολάβησης και Υποστήριξης Σπουδαστών των ΑΕΝ (e-Mare Students’ Liaison Center)”.

“Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού”.


“Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων σπουδών στις ΑΕΝ” – Συσχετίζεται με την Ενέργεια 1 και αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος που πιλοτικά θα αναπτυχθεί μέσω του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


“Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων σπουδών Ναυτικών στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)” – Συσχετίζεται με την Ενέργεια 2 και αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος που πιλοτικά θα αναπτυχθεί μέσω του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. “Σύστημα Business Intelligence (ΒΙ) για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη Στρατηγική της ΝΕ”.


Πρόεδρος της Ομάδας ορίστηκε ο Εμμανουήλ Κοτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναπληρωτής ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Συντονιστής ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ, Ελευθέριος Πετρόπουλος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ).

Η θητεία της Ομάδας Έργου λήγει εντός χρονικής περιόδου έξι μηνών. 

Γιώργος Γεωργίου

https://www.capital.gr/

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print