Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Η Σύναξη των 70 Αποστόλων

Κάθε χρόνο στις 4 Ιανουαρίου η Εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 70
Αποστόλους, που αποτελούσαν τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Ιησού και πρέπει
να διαχωρίζονται, τόσο από τους 12 Αποστόλους, όσο και από τον Απόστολο Παύλο.  Αυτή είναι η έννοια της λέξης «Σύναξη» στην
εκκλησιαστική ορολογία.


Οι «εβδομήκοντα», επιλέχτηκαν αρχικά από τον ίδιο τον
Ιησού Χριστό (Λουκά, ι’ 1-16) για να διαδίδουν το μήνυμά του και να τον
προϋπαντούν στις περιοχές που επρόκειτο να επισκεφθεί.  Με την πάροδο του χρόνου προστέθηκαν και
άλλοι, που επιλέχτηκαν από τους 12 Αποστόλους και τον Απόστολο Παύλο, για να
κηρύξουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασάφεια για τον
ακριβή αριθμό τους, που πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος.  Ονομάζονται, όμως, γενικά «εβδομήκοντα» από
την Εκκλησία, σε ένδειξη σεβασμού για την αρχική επιλογή εβδομήντα αποστόλων
από τον Ιησού Χριστό και σύμφωνα με μία παράδοση επειδή εβδομήντα ήταν τα έθνη
της Οικουμένης.

 

Οι πιο γνωστοί από τους «Εβδομήκοντα» Αποστόλους είναι
οι παρακάτω:


Άγαβος († 8 Απριλίου)

Ακύλας († 13 Φεβρουαρίου και 14 Ιουλίου)

Αμπλίας († 31 Οκτωβρίου)

Ανανίας († 1 Οκτωβρίου)

Ανδρόνικος († 30 Ιουλίου)

Απελλής, επίσκοπος Σμύρνης († 10 Σεπτεμβρίου)

Απελλής, επίσκοπος Ηρακλείας († 31 Οκτωβρίου)

Απολλώς († 8 Δεκεμβρίου)

Αρίσταρχος († 27 Σεπτεμβρίου και 14 Απριλίου)

Αριστόβουλος († 31 Οκτωβρίου και 15 Μαρτίου)

Αρτεμάς († 30 Οκτωβρίου)

Άρχιππος († 22 Νοεμβρίου και 19 Φεβρουαρίου)

Ασύγκριτος († 8 Απριλίου)

Αχαϊκός († 15 Ιουνίου)

Βαρνάβας ή Ιωσής († 11 Ιουνίου)

Γάιος († 5 Νοεμβρίου)

Επαινετός († 30 Ιουλίου)

Επαφρόδιτος († 8 Δεκεμβρίου)

Έραστος († 10 Νοεμβρίου)

Ερμάς ή Ερμής († 5 Νοεμβρίου και 8 Μαρτίου)

Εύβουλος († 28 Φεβρουαρίου)

Εύοδος († 7 Σεπτεμβρίου)

Ζακχαίος († 20 Απριλίου)

Ζηνάς ή Ζήνων († 27 Σεπτεμβρίου)

Ηρωδίων ή Ρωδίων ή Ροδίων († 10 Νοεμβρίου και 28
Μαρτίου)

Ιάκωβος ο αδελφόθεος († 23 Οκτωβρίου)

Ιάσων († 29 Απριλίου)

Ιουνίας († 17 Μαΐου)

Ιούστος († 30 Οκτωβρίου)

Καίσαρ († 8 Δεκεμβρίου)

Κάρπος († 26 Μαίου)

Κηφάς († 8 Δεκεμβρίου)

Κλήμης († 10 Σεπτεμβρίου)

Κοδράτος († 21 Σεπτεμβρίου)

Κουάρτος († 10 Νοεμβρίου)

Κρήσκης († 30 Ιουλίου)

Λίνος († 5 Νοεμβρίου)

Λουκάς († 10 Σεπτεμβρίου)

Μάρκος, επίσκοπος Βύβλου († 27 Σεπτεμβρίου)

Μάρκος, επίσκοπος Απολλωνιάδος († 30 Οκτωβρίου)

Νάρκισσος († 31 Οκτωβρίου)

Νικάνωρ († 28 Ιουλίου)

Νυμφάς († 28 Φεβρουαρίου)

Ολυμπάς († 10 Νοεμβρίου)

Ονήσιμος († 22 Νοεμβρίου και 15 Φεβρουαρίου)

Ονησιφόρος († 7 Σεπτεμβρίου)

Ουρβανός († 31 Οκτωβρίου)

Παρμενάς († 28 Ιουλίου)

Πατρόβας († 5 Νοεμβρίου)

Πούδης († 14 Απριλίου)

Πρόχορος († 28 Ιουλίου)

Ρούφος († 8 Απριλίου)

Σίλας († 30 Ιουλίου)

Σιλουανός († 30 Ιουλίου)

Σίμων ή Συμεών ή Κλεόπας († 27 Απριλίου, 30 Οκτωβρίου,
30 Ιουλίου)

Στάχυς († 31 Οκτωβρίου)

Στεφανάς († 15 Ιουνίου)

Στέφανος († 27 Δεκεμβρίου)

Σωσθένης ή Κρίσπος († 8 Δεκεμβρίου)

Σωσίπατρος († 10 Νοεμβρίου και 29 Απριλίου)

Τέρτιος († 30 Οκτωβρίου)

Τιμόθεος († 22 Ιανουαρίου)

Τίμων († 28 Ιουλίου)

Τίτος († 25 Αυγούστου)

Τρόφιμος († 14 Απριλίου)

Τυχικός († 8 Δεκεμβρίου)

Φιλήμων († 22 Νοεμβρίου)

Φίλιππος († 11 Οκτωβρίου)

Φιλόλογος († 5 Νοεμβρίου)

Φλέγων († 8 Απριλίου)

Φουρτουνάτος († 15 Ιουνίου)

 

Απολυτίκιο

Θείας πίστεως, τω αμφιβλήστρω, εζωγρήσατε, εθνών
αγέλας, Εβδομήκοντα Κυρίου Απόστολοι, προς ευσεβείας την θείαν επίγνωσιν, ως
δεδεγμένοι την χάριν του Πνεύματος. Μύσται ένθεοι, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε,
δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Πηγή:  SanSimera.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print