Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναρτηθεί στην εσωτερική σελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (https://portal.hcg.gr/docs/?id=819) (https://portal.hcg.gr/→ Σύνδεση στελεχών ΛΣ/ΕΛΑΚΤ→ Πληροφόρηση→ ΔΕΚΠ), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω02Ω4653ΠΩ-8ΙΥ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι/ες εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print