Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Κύρωση πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021-Προαγωγή Κατώτερου Αξιωματικού

 

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 27 Απριλίου 2021 μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 1 και της παρ. 2
του άρθρου 5 και των άρθρων 1-4 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα
του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των
άρθρων 5 και 6, της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 10 και των άρθρων 11 και 20
του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26): 

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους
2021, τους οποίους συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
έτους 2021 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 08 Απριλίου 2021 πρακτικό του, ως ακολούθως: 

Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

1. Ξανθού Αικατερίνη του Νικολάου (Α.Μ. 1261)

2. Κατσαφάδος Πέτρος του Θεόδωρου (Α.Μ. 1262) 

3. Στάμου Δημήτριος του Αθανασίου (Α.Μ. 1263)

4. Κραουνάκης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1264) 

5. Λελάκη Αναστασία του Ανδρέα (Α.Μ. 1265) 

6. Φαβίου Σταματίνα του Παναγιώτη (Α.Μ. 1269) 

7. Μηλαθιανάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1270) 

8. Κυριακάκης Ιάκωβος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1272) 

9. Αλικάκος Πέτρος του Ηλία (Α.Μ. 1273) 

10. Μανδραλής Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1274) 

11. Σουρούνης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 1275)

12. Κυριακόπουλος Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 1276) 

13. Περάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 1277) 

14. Φτούλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1278) 

15. Σπυρίδων Γεώργιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1279)

16. Θεοδώρου Αντώνιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1280) 

Π ί ν α κ α ς Β΄ 

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄ 

«Αποστρατευτέων» 

Ουδείς

2. Προάγεται η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ξανθού Αικατερίνη του Νικολάου
(Α.Μ. 1261) στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω εγγραφής της από
το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 στον Πίνακα Α’
«Προακτέων», προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

(Αρ. Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 5154/29-04-2021).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

https://www.limenikanea.gr/gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print