Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΕΑΑΛΣ σε Opengov: Από το 2012 η αναδρομικότητα επιστροφής μειώσεων μερισμάτων ΜΤΝ (Σ-Α)

 

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού
Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.), που αριθμεί 4.500 μέλη εν αποστρατεία στελέχη του
Λιμενικού Σώματος, καταρχάς καλωσορίζει τη ρύθμιση του άρθρου 35, καθώς με αυτή
αναγνωρίζεται, επί της αρχής και επιτέλους, από την Πολιτεία η
αντισυνταγματικότητα της διάταξης, που αυτή καταργεί [δηλ. της υποπαρ. Β.3 της
παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)]. 


Πιο συγκεκριμένα, η καταργούμενη διάταξη επέβαλε
από το 2012, καταχρηστικές και εν τέλει αντισυνταγματικές, μειώσεις στα
μερίσματα και στο ΕΚΟΕΜ (Σ-Ν-Α) των μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας [κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια ΣτΕ το 2015 (Αποφάσεις
2287-2288/2015)].

 

Δυστυχώς, όμως, με το άρθρο 35 του σ/ν ΥΕΘΑ, η Πολιτεία
επιλέγει αναιτιολόγητα και επιλεκτικά να συμμορφωθεί με (σοβαρή και υπαίτια) καθυστέρησή
της (μόλις από 01.01.2022).  


Επισημαίνεται ότι, ενώ οι αντισυνταγματικά
παρακρατηθείσες πρόσοδοι των μερισματούχων θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί στους
δικαιούχους τους στον καθένα ατομικά και από το χρόνο που εκκινά η
αντισυνταγματική παρακράτησή τους, αυτές αυθαίρετα και καταχρηστικά
αποθεματοποιήθηκαν υπέρ των τριών Μετοχικών Ταμείων (Σ-Ν-Α).  Κατά συνέπεια, είναι υπαρκτοί οι πόροι για τη
χρηματοδότηση της επιστροφής τους. 


Περαιτέρω, παρότι με το άρθρο 35 του
νομοσχεδίου ΥΕΘΑ (πέραν της αντισυνταγματικότητας της καταργούμενης διάταξης
του ν. 4093/2012) αναγνωρίζεται η (δικαστικώς κριθείσα) αναδρομικότητα της
απαίτησης των δικαιούχων από την Πολιτεία, ατυχώς από την Πολιτεία (εν
προκειμένω το ΥΕΘΑ) προτείνεται αναδρομική επιστροφή τους μόνον από την 1η
Ιανουαρίου 2022.  Δηλαδή, ούτε από την
έναρξη εφαρμογής του αντισυνταγματικού ν. 4093/2012, αλλά ούτε και από το 2015 που
η απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ έγινε εκτελεστή. 
Πόσω δε μάλλον, ούτε καν από την ημερομηνία που, παλαιότερα δεσμεύθηκε,
πολιτικά, ο κ. ΥΠΕΘΑ (δηλ. από την 1.1.2021).


Υπό το φως των ανωτέρω, η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.) θεωρεί ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση
να θεραπεύσει την αδικία που υπέστησαν οι θιγόμενοι δικαιούχοι και, γι’ αυτό ζητά
από το ΥΕΘΑ να προβλέψει την αναδρομική ισχύ της καταργούμενης ως
αντισυνταγματικής
υποπαρ. Β.3 της
παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), από το χρόνο έναρξης της
εφαρμογής της (ήτοι, από το 2012)

 

Πειραιάς 21 Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print