Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΕΑΑΛΣ ενημέρωση: Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ – Άλλη μια θετική ρύθμιση (άρθρο 80)

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στο άρθρο 80
του νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ, που θα βρίσκεται αναρτημένο για δημόσια διαβούλευση στο
opengov.gr μέχρι τις 29/12/2022, περιλαμβάνεται άλλη
μια θετική ρύθμιση, πέραν όσων (άρθρα 28, 35 και 39) είχαμε επισημάνει με την ανακοίνωσή
μας στις 16/12/2022. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή αφορά
στην περίπτωση που από την οικογένεια συναδέλφων που υπηρετούν και οι δύο στο
ΠΝ ή στο ΛΣ, ο ένας αποβιώσει, ο εν ζωή θα λαμβάνει μέρος του μερίσματος του
αποβιώσαντος. 

 

Ειδικότερα, στο άρθρο 80 στην παρ. (α),
μεταξύ άλλων, προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 69 του π. δ. 21/31.10.1932 (Α΄
387).  Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζεται
επιτέλους το δικαίωμα εν ζωή μελών χηρεύουσας οικογένειας (που καταλείπει
αποβιώσας μέτοχος/μερισματούχος του ΜΤΝ που έχει δικαιωθεί μερίσματος ή έχει
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης μερίσματος κατά την στιγμή του θανάτου του),
για λήψη από τα εν λόγω μέλη ποσοστού του μερίσματος του θανόντος ίσου με το
ποσοστό της συντάξεως του, που τους κανονίζεται και τους καταβάλλεται,
ανεξαρτήτως εάν αυτά τα μέλη της χηρεύουσας οικογένειας λαμβάνουν ήδη έτερο
μέρισμα από το ΜΤΝ ή το ΜΤΣ ή το ΜΤΠΥ ή ΝΑΤ.

 

Ένα
δικαίωμα που εδώ και πολλά χρόνια το απολαμβάνουν τα εν ζωή μέλη χηρευουσών
οικογενειών αποβιωσάντων συνταξιούχων του δημοσίου, ενώ το στερούνταν οι
απόστρατοι ένστολοι.

 

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print