Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Λεφτά υπάρχουν…όμως, δεν φτάνουν για όλους…

Απορία προκαλεί η από 16.1.2023 παρέμβαση της ΕΑΑΛΣ προς τη Βουλή, με αίτημα την έναρξη της αναδρομικότητας του άρθρου 35 του νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ από το 2012 (αντί από 1.1.2022), ήτοι από το χρόνο έναρξης των μειώσεων στα μερίσματα με το ν. 4093/2012.

Προκαλεί απορία, επειδή είναι η μοναδική συλλογικότητα αποστράτων που ζητά κάτι τέτοιο, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες κάνουν «παζάρια», μήπως κερδίσουν άλλον ένα χρόνο κι η αναδρομικότητα της διάταξης εκκινά από την 1.1.2021.  Για πιο πριν, ούτε λόγος να γίνεται…

Ο λόγος για τη διαφοροποίηση της ΕΑΑΛΣ βρίσκεται στα πραγματικά στοιχεία.

Καταρχάς, το αίτημα της ΕΑΑΛΣ νομικά είναι απολύτως τεκμηριωμένο αφού αιτείται την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε από το χρόνο έναρξης ισχύος μιας διάταξης που κηρύχθηκε αντισυνταγματική.  Επίσης, το αίτημα της ΕΑΑΛΣ είναι δίκαιο αφού αναφέρει ότι τα κονδύλια που θα απαιτηθούν, είναι υπαρκτά και επαρκή αφού αυτά συγκεντρώθηκαν από την μείωση του ν. 4093/2012 και παρέμειναν στα Μετοχικά Ταμεία (Σ-Ν-Α) με αποθεματοποίηση υπέρ αυτών.

Όμως, εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα.  Αυτό που είναι νόμιμο και δίκαιο, μπορεί να είναι εφικτό;

Με άλλα λόγια, το καθ’ όλα νόμιμο αίτημα της ΕΑΑΛΣ μπορεί να ικανοποιηθεί;

Κατά την ΕΑΑΛΣ, προφανώς μπορεί.  Πώς;  Η απάντηση βρίσκεται στην Ειδική Έκθεση του άρθρου 75 παρ.3 του Συντάγματος, η οποία συνοδεύει το νομοθέτημα που κατατέθηκε στις 13.1.2023 στη Βουλή.  Η εν λόγω Έκθεση αναφέρει:  «Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:   (…)

  1. Δαπάνη των Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. και των οικείων ειδικών Κλάδων από την αναδρομική (από 1.1.2022) κατάργηση των μειώσεων που επιβάλλονται στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν οι ανωτέρω φορείς στους μερισματούχους τους σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (άρθρο 35).


Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής αναλύεται ετησίως ως ακολούθως: –

Για το Μ.Τ.Σ. 7,8 εκατ. ευρώ –

Για το Μ.Τ.Ν. 3,3 εκατ. ευρώ –

Για το Μ.Τ.Α. 5,2 εκατ. ευρώ –

Για το ΕΚΟΕΜΣ 4,0 εκατ. ευρώ –

Για το ΕΚΟΕΜΝ 1,35 εκατ. ευρώ –

Για το ΕΚΟΕΜΑ 1,42 εκατ. ευρώ.

(…)».

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι από την κατάργηση της επαχθούς κράτησης τα Μετοχικά Ταμεία (Σ-Ν-Α) θα επιστρέψουν για το έτος 2022 από τα αποθεματικά στους μερισματούχους τους τα κάτωθι ποσά:

ΜΤΣ:  €11,8 εκατ. (ή 13% του αποθεματικού του)

ΜΤΝ:  €4,65 εκατ. (ή 3% του αποθεματικού του)

ΜΤΑ:  €6,62 εκατ. (ή 3% του αποθεματικού του).

Αν, όμως, κάποιος υποθέσει ότι η Βουλή εγκρίνει το αίτημα αναδρομικότητας της ΕΑΑΛΣ (με έναρξη αυτής από 1.1.2013), τότε ο παραπάνω πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΤΣ:  €118 εκατ. (ή 131% του αποθεματικού του)

ΜΤΝ:  €46,5 εκατ. (ή 31% του αποθεματικού του)

ΜΤΑ:  €66,2 εκατ. (ή 33% του αποθεματικού του).

Κατά συνέπεια, το νόμιμο και δίκαιο αίτημα της ΕΑΑΛΣ μπορεί να γίνει εφικτό για τους μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων Ναυτικού (που υπάγονται τα μέλη της ΕΑΑΛΣ) και Αεροπορίας, όχι όμως για τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Εκτός αν και τώρα όπως και προ 10ετίας, το Δημόσιο αποφασίσει να επιβαρυνθεί τη δαπάνη πάλι για λογαριασμό του ΜΤΣ, κάτι που έκανε το 2012 όταν την εποχή των μνημονιακών «κουρεμάτων» των αποθεματικών των Μ.Τ., το (σχεδόν ανύπαρκτο, τότε) αποθεματικό του ΜΤΣ επιδοτήθηκε με ολόκληρα €150 εκατ. από το Δημόσιο!!!

Μήπως λοιπόν είναι καιρός το Δημόσιο να δικαιώσει εκείνους που με σωφροσύνη διαχειρίστηκαν τα χρήματα του Μ.Τ.Ν. και του Μ.Τ.Α. όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια και να μην παρεμποδίσει την ικανοποίηση του νόμιμου και δίκαιου αιτήματος των μερισματούχων τους εξαιτίας των επισφαλειών του Μ.Τ.Σ.;;;

ΠΗΓΗ: limenikanea.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print