Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Κυρώσεις ίδιες για όλους!

Άλλαξε ο τρόπος επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις που βεβαιώνει το Λιμενικό Σώμα με σκοπό να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις για το ίδιο αδίκημα και διαφορετικά πρόστιμα στους παραβάτες ανάλογα με τη λιμενική Αρχή της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την 1η Νοεμβρίου τα πρόστιμα που βεβαιώνονται βγαίνουν μέσα από μια ειδική διαδικασία ώστε το ίδιο αδίκημα να τιμωρείται ως προς το οικονομικό σκέλος με το ίδιο ποσό είτε την παράβαση αυτή την έκανε κάποιος στο Ηράκλειο, είτε στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό που ισχύει και παραμένει το ίδιο αφορά στον κώδικα δημοσίου ναυτικού δικαίου όπου στο άρθρο 157 προβλέπονται κυρώσεις του μέρους εκείνου που είναι ο κώδικας, καθώς και όλων των γενικών ή ειδικών κανονισμών που «πατάει» πάνω σε αυτό το άρθρο και είναι οι βασικές κυρώσεις που επιβάλλουν οι λιμενικές Αρχές στο χώρο αρμοδιότητάς τους.

Για παράδειγμα εάν εντοπιστεί κάποιος που χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος χωρίς την απαιτούμενη άδεια, μέχρι τώρα η διαδικασία που υπήρχε ήταν ο λιμενικός βεβαίωνε την παράβαση, την έδινε στον παραβάτη ο οποίος είχε 10 ημέρες να απολογηθεί.  Με την παρέλευση των δέκα ημερών και είτε είχε απολογηθεί είτε όχι ο παραβάτης, στη συνέχεια  έβγαινε απόφαση από τον λιμενάρχη, που είχε στη διακριτική του ευχέρεια ένα εύρος ποινών  για το τι κυρώσεις θα επιβάλλει…  Από 50 ευρώ μέχρι 60 χιλιάδες.  Αυτή η διαδικασία παρουσίαζε ανομοιομορφία ως προς το εύρος των επιβαλλόμενων προστίμων ανά λιμενική αρχή.

Μπορεί για παράδειγμα ο λιμενάρχης του Πειραιά να έβαζε πρόστιμο για την ίδια παράβαση 100 ευρώ και λιμενάρχης Θεσσαλονίκης 1500 ευρώ.  Αυτό πλέον  «θεραπεύεται» καθώς  από 1η Νοεμβρίου  άλλαξε ο τρόπος επιβολής κυρώσεων όπου πλέον συντάσσεται  πράξη επιβολής προστίμου από τον λιμενικό που διαπιστώνει την παράβαση και την προσκομίζει στο λιμενάρχη, ο οποίος με βάση συντελεστές και ένα συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο επιβάλλει πρόστιμο που θα είναι ομοιόμορφο για όλες τις λιμενικές αρχές.  Ο τύπος αυτός αναφέρει ότι το  πρόστιμο  ισούται με 50 επί συντελεστή βαρύτητας επί συντελεστή προσαύξησης.

Ο συντελεστής βαρύτητας ξεκινά από το 1 και φτάνει μέχρι το 20 ανάλογα την πράξη.  Ο συντελεστής προσαύξησης έχει να κάνει με το μήκος του πλοίου, με την ιδιότητα εάν είναι επαγγελματική ή όχι, με τον κίνδυνο, τη βλάβη που έχει προκληθεί, εάν υπάρχει υποτροπή στην παράβαση κοκ.

Οπότε το ύψος του προστίμου είναι το ίδιο σε όλους για την ίδια παράβαση, δεν γίνεται κλήση σε απολογία και η επιβολή του προστίμου είναι άμεση.  Βέβαια ο παραβάτης έχει 7 ημέρες προθεσμία για ένσταση στον λιμενάρχη.  Επίσης με το νέο αυτό σύστημα γίνεται «αποκέντρωση» ως προς αυτή την αρμοδιότητα, καθώς πλέον μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις και οι διοικητές των λιμενικών τμημάτων και λιμενικών σταθμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την αλλαγή αυτή έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα στις λιμενικές Αρχές του νησιού.


ΠΗΓΗ: patris.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print