Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθ. 38 ν. 3986/2011 από τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών ΕΔ και ΣΑ

Μειώνονται οι κρατήσεις που γίνονται στις αποδοχές δεκάδων χιλιάδων ενστόλων μετά την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1% του άρθρου 38 του ν. 3986/2011.

Κατατέθηκε χθες Τετάρτη στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο εστιάζουν σε τέσσερις άξονες: Την οικονομική στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τον εξορθολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, τη ρύθμιση ζητημάτων αγοράς εργασίας, ισότητας και κατάργησης των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και προνοιακά ζητήματα.

Μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων συμπεριλαμβάνεται και η διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, περί της ειδικής εισφοράς ένα τοις εκατό (1%), η οποία επιβαλλόταν επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), καθώς και λοιπών κατηγοριών ασφαλισμένων υπέρ πρώην Ο.Α.Ε.Δ., αλλά και των υπαγόμενων στα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο:

Άρθρο 72
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) η ειδική εισφορά της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), περί δημοσιονομικών ρυθμίσεων,
β) η υπ’ αρ. 143027/565/18.12.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (Β΄ 885), περί της ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.),
γ) η παρ. Ι της υπ’ αρ. 135591/9.6.1967 κοινής απόφασης των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών (Β’ 391), περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.,
δ) οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 του από 12.2.1923 ν.δ. (Α΄ 53), περί συμπλήρωσης και τροποποίησης των διατάξεων περί του Μ.Τ.Π.Υ. και
ε) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του καταστατικού του Μ.Τ.Π.Υ. που εγκρίθηκε με το από 9.8.1919 β.δ. (Α΄ 177).

Πηγή: limenikanea.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print