Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Ελλείμματα Κυριαρχίας…

Άρθρο του Καθ. Π. Κ.
Ιωακειμίδη*


Ο μείζων στρατηγικός στόχος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) είναι, ως γνωστόν, η επίτευξη της «Ευρωπαϊκής
κυριαρχίας», φράση-στόχος που πρώτος χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Εμ. Μακρόν αλλά
υιοθετήθηκε γενικά από την EE.  Και
προωθείται συστηματικά, ιδιαίτερα μετά τη βάρβαρη πολεμική επίθεση της Ρωσίας
στην Ουκρανία.  Ποιος είναι όμως ο ρόλος
και η συμβολή της Ελλάδας στη διαδικασία επίτευξης του στόχου αυτού;  Ομολογουμένως όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αν
και όχι εντελώς αμελητέα, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων (ECFR) έχει δημιουργήσει τον Δείκτη «Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας» (European
Sovereignty Index) με τον οποίο μετρά τη συμβολή κάθε μίας από τις είκοσι επτά
χώρες-μέλη στην προσπάθεια επίτευξης της κυριαρχίας σε έξι τομείς (κλίμα,
άμυνα, οικονομία, υγεία, μετανάστευση, τεχνολογία).  Ορίζει την κυριαρχία ως «την ικανότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειρίζεται την περιπλοκότητα των αλληλεξαρτήσεων που
χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο κόσμο… Η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν συνεπάγεται την
οικοδόμηση τειχών ούτε την απόσυρση της Ευρώπης από την παγκόσμια σκηνή.  Ούτε βεβαίως βρίσκεται σε αντίθεση προς την
εθνική κυριαρχία» επισημαίνει.  Σύμφωνα
με την αξιολόγηση (βαθμολογία) που επιχειρείται για τους επιμέρους δείκτες σε
κάθε τομέα, οι χώρες κατατάσσονται σε πέντε διαφορετικές ομάδες με βάση τον
γενικό, συνολικό βαθμό που λαμβάνουν σε «άριστες», «καλές», «ικανοποιητικές»,
«φτωχές» και «αποτυχημένες».  Η Ελλάδα
βρίσκεται στην κατηγορία των χωρών με «ικανοποιητική» συμβολή.  Αλλά βρίσκεται στη 15η θέση και είναι η
τελευταία από τις χώρες-μέλη της «παλαιάς Ευρώπης» με γενική βαθμολογία 5,2,
ενώ ο μέσος όρος της Ένωσης είναι 5,9.  Οι υπόλοιπες δώδεκα χώρες που ακολουθούν
ανήκουν κυρίως στη «νέα Ευρώπη», στις χώρες δηλαδή που εντάχθηκαν στην Ένωση
από το 2004 και μετά (Πολωνία, Βαλτικές, Κροατία, κ.λπ.) με εξαίρεση την
Αυστρία η οποία είναι στη 17η θέση, αν και με τον ίδιο γενικό βαθμό με την
Ελλάδα (5,2).  Συμπαρασύρεται προς τα
κάτω λόγω της μικρής της συμβολής στον τομέα της άμυνας ως ιδιόμορφης ουδέτερης
χώρας.  Αν και δυο χώρες από τη «νέα
Ευρώπη», η Σλοβενία και η Εσθονία, βρίσκονται σε καλύτερη θέση (12η και 13η
αντίστοιχα).  Η Πορτογαλία όμως βρίσκεται
στην 11η θέση με γενικό βαθμό 5,7.


Η Ελλάδα έχει την καλύτερη
συμβολή στον τομέα της άμυνας (5,7) και τη χειρότερη στον τομέα της τεχνολογίας
(4,1).  Σχετικώς καλή είναι η επίδοσή της
στους τομείς της υγείας (5,7) και του περιβάλλοντος (5,1) αλλά όλοι κάτω από
τον μέσο όρο της Ένωσης.  Συνολικά όμως
το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση ανάμεσα στις παλαιές
χώρες-μέλη δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ περισσότερο που είμαστε η χώρα
που έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη και ωφέλεια από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
κυριαρχίας.  Θα πείτε, η κρίση χρέους της
περασμένης δεκαετίας.  Αλλά και η κρίση
αυτή αποτέλεσμα ελληνικών λαθών ήταν, με συνέπεια η Ελλάδα να έχει χαμηλή
συμβολή στην «οικονομική κυριαρχία» της Ευρώπης (4,3).  Τελικά, όπως και σε άλλους τομείς και στο
ζήτημα αυτό, της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, η Ελλάδα μπορεί να πάρει μαθήματα από
την Πορτογαλία, έστω κι αν η χώρα αυτή εντάχθηκε μια πενταετία αργότερα από την
Ελλάδα στην Ένωση (1986).


Δεν έχουμε λοιπόν λαμπρή επίδοση
στο ζήτημα της κυριαρχίας.  Που θα
μπορούσαμε να έχουμε.  Ελλείμματα.  Αλλά ας μην αμαυρώνουμε την έστω ικανοποιητική
μας επίδοση με αλλότρια…


* Ο καθηγητής Π. Κ.
Ιωακειμίδης είναι πρώην πρεσβευτής-σύμβουλος του ΥΠΕΞ και μέλος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ.  Τελευταίο
του Βιβλίο: Επιτεύγματα και Στρατηγικά Λάθη της Εξωτερικής Πολιτικής της
Μεταπολίτευσης (Θεμέλιο).


ΠΗΓΗ: Τα Νέα

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print