Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Έκπτωτη κηρύχθηκε η «Cantiere Navale Vittoria S.p.A.»

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την Απόφαση ΥΝΑΝΠ για κατακύρωση (18/4/2023) των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 12/2021 για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, στον οικονομικό φορέα «CANTIERE NAVALE VITTORIA S.p.A», έναντι συνολικού ποσού κατακύρωσης €29.998.000 και εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης η συνολική προσφορά να ανέρχεται σε €59.996.000 για το σύνολο των τεσσάρων σκαφών, ήτοι προς €14.999.000 ανά σκάφος, με χθεσινή (5/3/2024) Απόφαση (ΑΔΑ: 6Φ8Ω4653ΠΩ-ΖΚΔ), το ΥΝΑΝΠ κήρυξε έκπτωτο τον κατασκευαστή οικονομικό φορέα «CANTIERE NAVALE VITTORIA S.p.A» από την ανάθεση, επιβάλλοντας την ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους €600.000 (με προσαυξήσεις τελών συνολικού ύψους €14.400) και την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δεδομένου ότι δεν υφίσταται άλλη αποδεκτή προσφορά στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι από το Δεκέμβριο 2020 ως τον Ιανουάριο 2022 η εν λόγω εταιρεία προμήθευσε το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με 4 νεότευκτα παράκτια περιπολικά πλοία (900, 910, 920 και 930) έναντι σχεδόν €56.000.000, η χρηματοδότηση των οποίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης Εξοπλισμού FRONTEX του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, με ενωσιακή Συμμετοχή 90% και Εθνική Συμμετοχή 10%.

Αναμφίβολα, αυτή η ατυχής για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εξέλιξη προκαλεί σοβαρή καθυστέρηση στην ομαλή υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επισημαίνεται ότι, οι ανάγκες πρόσκτησης μονάδων αυτής της κατηγορίας σκαφών είναι πιεστικές για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ιδίως συγκρινόμενες με την αριθμητική «υπεροπλία» ομοειδών μονάδων της Τουρκικής Ακτοφυλακής.

Επίσης, η κατάσταση για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δυσκολεύει περαιτέρω, τόσο λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την επανάληψη του ματαιωθέντος διαγωνισμού, όσο εξαιτίας των συντετμημένων προθεσμιών απορρόφησης και πιθανολογούμενης (εκ νέου) απώλειας πολύτιμων ενωσιακών χρηματοδοτήσεων.

ΠΗΓΗ: limenikanea.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print