Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Ο σκληρός απολογισμός της ακτοπλοΐας

Η τεράστια αύξηση του κόστους
των καυσίμων ήταν ένα πλήγμα και για την ελληνική ακτοπλοΐα τη χρονιά αυτή.  Με το τέλος Οκτωβρίου, οι εταιρίες κάνουν ήδη
τον πρώτο απολογισμό τους, αναμένοντας τα τελικά στοιχεία στο τέλος Δεκεμβρίου.


Σύμφωνα με τις πρώτες
αναλύσεις, οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 25% και έφτασαν για να
καλύψουν μόνο τα επιπλέον έξοδα για τα καύσιμα.  Με βάση πληροφορίες από τα οικονομικά
επιτελεία ακτοπλοϊκών εταιριών, το 2022 υπήρξε μείωση της επιβατικής κίνησης
κατά 13% σε σύγκριση με το 2019, της μεταφοράς οχημάτων κατά 3%, ενώ σημειώθηκε
αύξηση στη μεταφορά φορτηγών οχημάτων κατά 3%.  Τα ποσοστά αφορούν τόσο στα δρομολόγια στις
ελληνικές θάλασσες όσο και στα διεθνή, στις γραμμές Πάτρα – Ηγουμενίτσα –
Ιταλία.


Όπως τονίζουν στελέχη της
αγοράς, αύξηση του αριθμού φορτηγών που μεταφέρθηκαν από τα πλοία της
ακτοπλοΐας οφείλεται αφενός στις μεγαλύτερες ανάγκες κάλυψης του αυξημένου
αριθμού τουριστών στα νησιά, αφετέρου στην έντονη ανοικοδόμηση της νησιωτικής
χώρας.


Η μείωση της επιβατικής
κίνησης οφείλεται στο ότι μειώθηκε εσωτερικός τουρισμός, αφού λιγότεροι Έλληνες
επέλεξαν τα νησιά για να περάσουν τις διακοπές τους λόγω ακρίβειας στα
καταλύματα, αλλά και στις τιμές των εισιτηρίων.  Το καλοκαίρι του 2022, 100 ακτοπλοϊκά πλοία
εξυπηρετούσαν καθημερινά 115 ελληνικά νησιά είτε συνδέοντάς τα με την ενδοχώρα,
είτε μεταξύ τους.  Υπήρχαν 28 εταιρίες σε
3 κατηγορίες ανάλογα με το είδος των πλοίων τους και τα χαρακτηριστικά τους.


 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ XTRC ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΜΑΣ

Η ελληνική ακτοπλοΐα έχει
εισέλθει στη νέα γεμάτη προκλήσεις εποχή.  Τα στελέχη της σταθμίζουν τα πλεονεκτήματα,
τις αδυναμίες της, τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται σε ένα
περιβάλλον που αλλάζει δραματικά με γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή κρίση,
με πληθωρισμό σε ιστορικά υψηλά και την πίεση για μετάβαση στην πράσινη
ναυτιλία.


Το επενδυτικό ενδιαφέρον,
ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς, η γήρανση του στόλου, ο υψηλός δανεισμός, η δύσκολη
πλέον πρόσβαση στην τραπεζική αγορά, η παντελής έλλειψη βάθους χρηματιστηριακής
αγοράς, οι γεωπολιτικές επιπτώσεις από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία
και ο παρατεταμένος κίνδυνος χρεοκοπίας μεμονωμένων εταιριών είναι κάποια από
τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα.


«Η ανάλυση του περιβάλλοντος
της αγοράς παρουσιάζεται με την καταγραφή των δυνάμεων και των αδυναμιών της
όπως και των ευκαιριών και απειλών της.  Αναμφισβήτητα
υπάρχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά της αγοράς τα οποία επαναλαμβάνουμε στις
ετήσιες αναλύσεις μας, ενώ υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που εισέρχονται
στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις» επισημαίνεται στη
μελέτη της XRTC, που καταγράφει αναλυτικά πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες
και απειλές.


Αναλυτικά:

Α. Πλεονεκτήματα

• Αναπόσπαστος κρίκος συνοχής
του ελληνικού κράτους και της Ε.Ε.

• Κατακόρυφη αύξηση της
ζήτησης μεταφορικού έργου μετά την οικονομική κρίση και τον περιορισμό των
επιπτώσεων της πανδημίας

• Η ελληνική τουριστική αγορά
σε πλήρη ανάκαμψη

• Συγκέντρωση χρηματοδοτικού
και επενδυτικού ενδιαφέροντος

• Αλματώδης ανάπτυξη της
νησιωτικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων

 

Β. Αδυναμίες

• Απειλητική γήρανση του
στόλου

• Έλλειψη αξιόλογων επενδυτικών
σχημάτων που θα οδηγήσουν την αγορά στο νέο κύκλο επενδύσεων

• Παραμονή με υψηλά επίπεδα
συμμετοχής τραπεζικών ομίλων στην αγορά αποτρέπει την είσοδο νέων επενδυτών

• Αδιαφάνεια οικονομικών
στοιχείων της αγοράς

• Παντελής έλλειψη βάθους
χρηματιστηριακής αγοράς

• Καθυστέρηση εφαρμογής
διαχειριστικού μοντέλου με προσαρμογή σε πρότυπα ESG

• Αδύναμη χρηματοοικονομική
θέση της πλειονότητας των εταιριών

• Υψηλό κόστος δανεισμού

 

Γ. Ευκαιρίες

• Αναγκαιότητα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού
του στόλου

• Αξιοποίηση περιβαλλοντικής
πολιτικής της ΕΕ

• Τα χρηματοδοτικά προγράμματα
της ΕΕ για την πράσινη ανάπτυξη προσφέρουν νέα επενδυτικά εργαλεία χαμηλού
κόστους

• Οι ελληνικές τράπεζες
οδηγούνται προς αποχώρηση από τις μετοχικές σχέσεις με την ακτοπλοϊκή αγορά
καλώντας νέους επενδυτές

• Ένταξη του κλάδου σε
αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες και υποχρέωση προσαρμογής των ελληνικών εταιριών

• Προσαρμογή της ναυπηγικής
βιομηχανίας Ελλάδας και Ευρώπης με σκοπό τη συμμετοχή στην ανανέωση του στόλου

• Οργασμός επενδύσεων στη
λιμενική βιομηχανία και συνέχιση της ιδιωτικοποίησης των λιμένων

• Ανάπτυξη περιβάλλοντος νέων
τεχνολογιών

 

Δ. Απειλές

• Συνέχιση αβέβαιου
οικονομικού περιβάλλοντος λόγω κόστους ενέργειας, πληθωρισμού, πανδημίας και
κρίσης εφοδιαστικής αλυσίδας

• Γεωπολιτικές επιπτώσεις από
τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία

• Παρατεταμένος κίνδυνος
χρεοκοπίας μεμονωμένων εταιριών

• Το επίπεδα συγκέντρωσης της
αγοράς παραμένουν ισχυρά και επιφέρουν απειλές ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών
επιπτώσεων.

• Δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση
των ακτοπλοϊκών εταιριών στην τραπεζική αγορά, εκτός εκείνων που έχουν μετόχους
τις ίδιες τις τράπεζες

• Παραμονή κινδύνου επιθετικών
εξαγορών

 

ΜΕ ΣΤΟΛΟ 3 ΠΛΟΙΩΝ

Οι 3 μεγάλες εταιρίες του
κλάδου


Οι μεγάλες εταιρίες στην
ελληνική ακτοπλοΐα παραμένουν τρεις: ANEK, Attica, εν αναμονή της συγχώνευσης
και Minoan.  Η «ακτινογραφία» των
εταιριών αυτών έγινε από την XTRC.


Οι εταιρίες ANEK Α.Ε. και
Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών είναι εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο,
ενώ οι Μινωικές Γραμμές είναι μέρος του ιταλικού ομίλου Grimaldi.


Τα 43 πλοία των μεγάλων
εταιριών αποτελούν τους στυλοβάτες της αγοράς, αφού διακινούν επιβάτες και
προπάντων το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων από και προς τα νησιά.


Καλύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους τις ανάγκες των κατοίκων στη νησιωτική χώρα, αδιαλείπτως με μεγάλα
επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία, των οποίων μέσος όρος μήκους είναι τα 145 μέτρα.


Είναι οι μόνες εταιρίες που
δημοσιεύουν Ισολογισμούς και Ετήσια Δελτία, απ’ όπου μπορούν να αντληθούν
πληροφορίες σχετικά με το μεταφορικό τους έργο και την οικονομική τους
κατάσταση.


Από το 2015 στόλος τους δεν
παρουσιάζει διακυμάνσεις.  Τα τελευταία 3
έτη αριθμεί σταθερά 43 πλοία, ενώ μέσος όρος ηλικίας τους ανεβαίνει σταθερά
φτάνοντας τα 23 έτη.

 

ΠΗΓΗ: Deal News

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print