Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Κρίσεις Αντιναυάρχων – Υποναυάρχων – Αρχιπλοιάρχων ΛΣ: Μέρος B’

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13 Μαρτίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311),
της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 58/2012 (Α’ 108) και των άρθρων 5, 7, 14, των παρ. 2 και 6 του άρθρου 37, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 και της παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 81/2012
(Α’ 139):

1. Κυρώνεται το από 12 Μαρτίου 2024 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024, για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ προς πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

2. Προάγεται ο Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900) στον βαθμό του Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

3. Προάγονται στον βαθμό του εν ενεργεία Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ οι παρακάτω Υποναύαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίοι θεωρήθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους λόγω επιλογής νεότερού τους ως αρχαιότερου Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, και τίθενται αυτοί
εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, ως ακολούθως:
1. Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 893)
2. Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
3. Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895).

4. Κυρώνεται το από 12 Μαρτίου 2024 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024, για την επιλογή ενός (01) Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προς πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

5. Προάγεται ο Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907) στον βαθμό του Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

6. Προάγεται στον βαθμό του εν ενεργεία Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ο Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901), ο οποίος θεωρήθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του λόγω επιλογής νεότερού του ως νεότερου Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες.

7. Κυρώνεται το από 12 Μαρτίου 2024 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2024 για την επιλογή έξι (06) Αρχιπλοιάρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

8. Προάγονται οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λόγω επιλογής τους προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ως ακολούθως:
1. Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
2. Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
3. Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
4. Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
5. Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
6. Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936).

9. Ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Μυτιληναίος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 923), κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», ο οποίος κυρώθηκε με το από 12.03.2024 π.δ. (Γ΄845), και προαγωγής νεότερού του στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, τίθεται εκτός οργανικών θέσεων με την υπ’ αρ. 2412.7/19068/2024/13.03.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 81/2012.
(Αρ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 5724/13.03.2024).

.

.

.

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

ΠΗΓΗ: limenikanea.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print