Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΒΟΕΑ: Οι λόγοι που οδήγησαν στη νέα ρύθμιση

 

Ισχυρές
αντιδράσεις από τους απόστρατους βρίσκει η ρύθμιση της κυβέρνησης για το ΒΟΕΑ,
καθώς τα συγκεκριμένα στελέχη χάνουν μέρος του, έχοντας βέβαια πληρώσει και
αναλογικά μειωμένες εισφορές με τα εν ενεργεία στελέχη.


Το
Armyvoice.gr αναζήτησε την επίσημη εκδοχή και την παρουσιάζει.  Σύμφωνα με αυτήν, δεν είναι δυνατόν μια μικρή
μειοψηφία μερισματούχων (οι απόστρατοι) να επηρεάζει το μέρισμα 62.000
μερισματούχων.  Παράλληλα αρμόδιες πηγές
αφήνουν αιχμές ότι το θέμα κινήθηκε από την ΕΑΑΣ λόγω προσωπικών συμφερόντων.


Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από αρμόδιους στο υπουργείο
εθνικής άμυνας, η κατάσταση έχει ως εξής:


Το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) καταβάλλεται, ως εφάπαξ παροχή, στα τέκνα των μετόχων και
μερισματούχων του ΜΤΣ, με τη συμπλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων:

α. Από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του
τέκνου και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους, το μέγιστο.

β. Με την τέλεση γάμου ή εάν συντρέχουν,
αποδεδειγμένα, σοβαροί λόγοι υγείας του τέκνου.


Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60
αρτίων μηνιαίων μερισμάτων (δηλαδή 25 ετών) του βαθμού που δικαιούται μέρισμα ο
μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού.


Η ισχύουσα τιμή μεριδίου, βάση της οποίας εξάγεται το
ποσό του δικαιούμενου μερίσματος 25ετιας, ανέρχεται στα 7,6190 €, όπως έχει
διαμορφωθεί από το έτος 2011, δηλαδή το ΒΟΕΑ υπολογίζεται προς όφελος των
παιδιών με τιμή μεριδίου υψηλότερη κατά 47% περίπου, από αυτή που σήμερα
ισχύει. (5,1524€).


Σύμφωνα με τη μελέτη των εσόδων και χορηγήσεων του ΒΟΕΑ,
όπως αποτυπώνονται και στην αναλογιστική μελέτη του έτους 2021, προκύπτουν τα
εξής:

α. Η αδυναμία κάλυψης, κατά τα τελευταία έτη, των
υποχρεώσεων καταβολής ΒΟΕΑ από τα έσοδα των παρακρατούμενων εισφορών.  Ειδικότερα, το σχετικό αναλογιστικό ισοζύγιο
(περιόδου 2020-2070) εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αρνητικό πρόσημο αφού η
παρούσα αξία των εισφορών είναι 884,9 εκ. € ενώ η παρούσα αξία των χορηγούμενων
παροχών 1,479 δις €.


β. Λόγω της κατά προτεραιότητας πληρωμής του ΒΟΕΑ,
εκτιμάται ότι η παρατηρούμενη αναλογιστική ανισορροπία, μεταξύ εσόδων και
υποχρεώσεων χορήγησης ΒΟΕΑ, θα προκαλέσει μια διαχρονική μείωση του μέσου όρου
του χορηγούμενου μερίσματος κατά 5,3%, καθώς ένα μέρος του προαναφερθέντος
αναλογιστικού ελλείμματος του ΒΟΕΑ θα απορροφηθεί με μείωση του μερίσματος.


Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει μια εμφανής
δυσαναλογία, όσον αφορά στα ποσά εισφορών υπέρ ΒΟΕΑ που παρακρατούνται επί των
αποδοχών και μερισμάτων των μετόχων και των μερισματούχων, αντίστοιχα.


Ειδικότερα, από τη μελέτη των παρακρατούμενων εισφορών
υπέρ ΒΟΕΑ, ένας μέτοχος καταβάλλει, κατά μέσο όρο, εξαπλάσιο ποσό μηνιαίων
εισφορών, σε σχέση με έναν μερισματούχο.

 

Το ΜΤΣ για το ως άνω πρόβλημα εξέτασε τρία (3)
σενάρια:

α. Η εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών ως βαρύτητας
(με πρόταση 0,5 για κάθε έτος ως μερισματούχος, αντί 0,17 που θα ήταν η πλήρης
ισότητα με τους εν ενεργεία μετόχους.


β. Η χρήση διαφορετικών πόσων μεριδίων, για τα έτη
εισφορών ως μέτοχος και διαφορετικών για τα έτη εισφορών, ως μερισματούχος.


γ. Η υιοθέτηση Κεφαλαιοποιητικού Συστήματος.

 

Μετά από αναλυτική παρουσίαση των δύο (2) μελετών επί
του θέματος (Αναλογιστικής Μελέτης της εταιρείας PRUDENTIAL και εσωτερικής
μελέτης από στελέχη του ΜΤΣ) στο ΔΣ του ΜΤΣ αποφασίστηκε ομόφωνα και από τους
εκπροσώπους των αποστράτων του ΓΕΣ και της ΕΛΑΣ το πρώτο σενάριο ως η καλύτερη
λύση για το οικονομικό πρόβλημα του Ταμείου.


Η απόδοση των κρατήσεων για το ΒΟΕΑ για τα εν ενεργεία
στελέχη είναι μικρότερη του 40% στα 25 έτη που καταβάλουν κρατήσεις (π.χ.
ένας Σχης καταβάλει περίπου €10.000 προκειμένου να λάβει €13.800), σε αντίθεση
με τους απόστρατους όπου οι αποδόσεις ξεπερνούν το 350% (π.χ. απόστρατος Σχης
καταβάλει περίπου €3000 για να λάβει ομοίως €13.800).


Κατόπιν των παραπάνω, δεδομένου ότι το ΒΟΕΑ καταβάλλεται
κατά προτεραιότητα και μετά υπολογίζεται το ύψος του μεριδίου, δεν είναι
δυνατόν μια μικρή μειοψηφία μερισματούχων να επηρεάζει το μέρισμα 62.000
μερισματούχων.


Η μεγάλη αντίδραση από μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΣ δεν
αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των μετοχομερισματούχων, αντίθετα εκφράζει καθαρά
προσωπικά συμφέροντα.


Το ΜΤΣ, σήμερα παρέχει τα μικρότερα έως και 55%
μερίσματα, σε σχέση με τα άλλα δύο Μετοχικά Ταμεία και σύμφωνα με την αναλογιστική
μελέτη του έτους 2021 αυτά θα μειωθούν το έτος 2035 ακόμα περισσότερο και έως
50%.


Προτάσεις έχουν γίνει από το Ταμείο, χωρίς όμως έως
και σήμερα το ΓΕΣ να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.


ΠΗΓΗ:  armyvoice.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print