Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

Πόσοι συνταξιούχοι εργάζονται – Τι επαγγέλματα επιλέγουν

Μαζικά υποβάλλουν αίτηση οι συνταξιούχοι που εργάζονται στην ειδική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιήσει η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ που έχει στη διάθεσή του το mononews.gr, έχουν υποβληθεί 58.685 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 54.723 έχουν αναλάβει εργασία πριν την 1η Μαρτίου, ενώ οι 3.962 έχουν αναλάβει εργασία μετά την 1η Μαρτίου 2024.

Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι απασχολούνται ως εξής:

– μισθωτός / καταβάλλων εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 και την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016: 21.892 συνταξιούχοι

– μη μισθωτός (ελεύθερος επαγγελματίας / αυτοτελώς απασχολούμενος): 25.296 συνταξιούχοι

– αγρότες: 9.859 συνταξιούχοι

– μισθωτός μηχανικός / έμμισθος δικηγόρος: 404 συνταξιούχοι

– αμειβόμενος με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.): 342 συνταξιούχοι

– αμειβόμενος με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 192 συνταξιούχοι

– αμειβόμενος με εργόσημο του π. ΟΓΑ: 20 συνταξιούχοι

– απασχολούμενος σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (κάτω των 62): 121 συνταξιούχοι

– ειδική κατηγορία για την οποία δεν υποβάλλεται αναλυτική περιοδική δήλωση σε μηνιαία βάση: 170 συνταξιούχοι.

Σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις:

α. Άτομο με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176): 122 συνταξιούχοι

β. Συνταξιούχος του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν: 258 συνταξιούχοι

γ. Συνταξιούχος του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210): 58 συνταξιούχοι

δ. Λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007: 123 συνταξιούχοι

ε. Είμαι πολύτεκνος και το ένα τουλάχιστον εκ των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία: 285 συνταξιούχοι

στ. Ανήκω στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85): 36 συνταξιούχοι

ζ. Είμαι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο): 814 συνταξιούχοι

η. Είμαι απασχολούμενος σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με αναστολή σύνταξης, λόγω μη συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας: 7 συνταξιούχοι

Επίσης:

α. Συνταξιούχος του π. ΟΓΑ, που ασκώ απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ: 7.578 συνταξιούχοι

β. Συνταξιούχος των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, που το ετήσιο εισόδημά μου από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ: 2.323 συνταξιούχοι

γ. Συνταξιούχος υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, που εξαιρούμαι από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) και την παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α’ 141): 66 συνταξιούχοι.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print