Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΕΑΑΛΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Υποστηρίζουμε τα αιτήματα των μελών μας!!!

Με γνώμονα την επίλυση χρόνιων αιτημάτων των μελών μας και ύστερα από συνεννόηση της νέας Διοίκησης της Ε.Α.Α.Λ.Σ. με τον κ. ΥΝΑΝΠ, απεστάλη στις 11 Οκτωβρίου 2022 στον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη επιστολή με σειρά τροπολογιών, προκειμένου αυτές να υιοθετηθούν για να ενταχθούν σε εκπονούμενο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ.

Οι εν λόγω τροπολογίες ως και τα ζητήματα που αυτές επιχειρούν να επιλύσουν, αναλύονται λεπτομερώς στις επιμέρους αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν την επιστολή μας.

Για την πληρότητα της ενημέρωσης των μελών μας, παραθέτουμε αυτούσια τη διαβιβαστική επιστολή μας ως και τα κείμενα που τη συνοδεύουν.

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print