Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος

Search
Close this search box.

ΕΑΑΛΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Απονομή ξιφών σε απόστρατους ΛΣ

Πειραιάς 4 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: 36/2022

ΠΡΟΣ: 1. 
Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

2.  Αρχηγό
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο ΛΣ κ. Γεώργιο
Αλεξανδράκη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,


ΘΕΜΑ:  Απονομή ξιφών σε Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
(ε.α.).


Είναι γνωστό
πως για κάθε στέλεχος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι πάσης φύσεως τιμητικές διακρίσεις έχουν
ξεχωριστή σημασία και υψηλό συμβολισμό για την επαγγελματική και κοινωνική
καταξίωσή του.


Μάλιστα δε, η
απονομή ξίφους αποτελεί υψηλότατη τιμητική διάκριση της Πολιτείας και
πραγματοποιείται με την αναγόρευση των δικαιούχων σε Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.    


Γνωρίζετε επίσης
ότι, το ξίφος του Αξιωματικού δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο υλικό που απλώς χορηγεί
η υπηρεσία, αλλά συμβολίζει και αντιπροσωπεύει ύψιστες αξίες, αρχές και
ιδανικά.  Ιστορικά είναι απόλυτα και
άρρηκτα συνυφασμένο με τη στρατιωτική τιμή και ανδρεία, ενώ η τελετή απονομής
αυτού είναι μια μοναδική στιγμή, που αποτελεί ορόσημο χαραγμένο βαθιά στη μνήμη
κάθε Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξαρτήτως προέλευσης.


Δυστυχώς όμως,
οι απονομές ξιφών στους αναγορευόμενους Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από πλευράς της
υπηρεσίας, είτε υλοποιούνται με χαρακτηριστική καθυστέρηση, μετά την παρέλευση
αρκετών ετών από τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος, είτε σε ικανό αριθμό
περιπτώσεων δεν υλοποιείται καθόλου.  Κάτι
ανάλογο βέβαια ισχύει και για τις ηθικές αμοιβές (απονομές μεταλλίων και
διαμνημονεύσεων).


Είναι εύλογο,
η προπεριγραφείσα κατάσταση να συνιστά συστηματική παραγνώριση εκ μέρους της
Πολιτείας της προσφοράς των στελεχών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εγείροντας σοβαρά ζητήματα
ηθικής τάξεως.


Παρά το
γεγονός ότι, οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις προβλέπουν ρητά την απονομή
του ξίφους με την προαγωγή των δικαιούχων σε Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εντούτοις η
προβλεπόμενη διαδικασία δεν υλοποιείται όπως θα έπρεπε (π.χ. σε ετήσια βάση),
αλλά περιστασιακά και κατά την κρίση της υπηρεσίας.  


Το παραπάνω
γεγονός έχει ως συνέπεια, αρκετοί ιδίως εν αποστρατεία (ε.α) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
να μην έχουν τύχει ουδέποτε απονομής ξίφους αξιωματικών.  


Η αδυναμία
απονομής του δικαιούμενου ξίφους, απαξιώνει το έργο και την ιστορική διαδρομή
όλων των συναδέλφων, που εργάστηκαν αδιάκοπα επί πολλά έτη για να εξελιχθούν
και να αξιωθούν να ενταχθούν στις τάξεις των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.


Η παράλειψη απονομής
ξιφών, ιδίως σε Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που έχουν αποστρατευθεί, θεωρείται
δυσμενής και διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους.   


Κατόπιν των
παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι αρκετοί εκ των αποστράτων δικαιούχων βρίσκονται
σε προχωρημένη ηλικία, αντιλαμβάνεστε ότι καθίσταται επιτακτική η άρση της
συγκεκριμένης αδικίας μέσω κατεπείγουσας πρόβλεψης για την παγιοποίηση της προμήθειας
του απαιτούμενου εξοπλισμού, ώστε να καλυφθούν τόσο οι ληξιπρόθεσμες όσο και οι
κατ’ έτος διαμορφούμενες ανάγκες του Σώματος σε ξίφη Αξιωματικών.  


Επίσης, για
την περαιτέρω συστηματοποίηση της διαδικασίας, προτείνεται να καθιερωθεί συγκεκριμένη
ημερομηνία ως σταθερό ετήσιο ορόσημο διεξαγωγής των τελετών απονομής ξιφών
στους νεοπροαγόμενους Αξιωματικούς και αυτές να διοργανώνονται παγίως σε ετήσια
βάση, με την προσήκουσα λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια.


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,


Επειδή, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, υφίσταται μια παγιωμένη παθογένεια και η συνεχιζόμενη
αδιαφορία εκ μέρους της Πολιτείας είναι κραυγαλέα αδικαιολόγητη, παρακαλείσθε για
την άμεση αποκατάσταση της αδικίας και την οριστική διευθέτηση του
συγκεκριμένου ζητήματος, κατά τρόπο δίκαιο, καθόσον αποτελεί ένα εξόχως σοβαρό
ζήτημα ηθικής τάξης για μεγάλη μερίδα των εν αποστρατεία στελεχών
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 


Στη σημερινή
εποχή, που βιώνουμε ως κοινωνία βαθιά αξιακή κρίση, οφείλουμε με κάθε τρόπο να
διαφυλάσσουμε τις ιστορικές παρακαταθήκες που μας παρέδωσαν οι υπηρεσιακοί πρόγονοι
μας και οι οποίες σφυρηλατήθηκαν με κόπο και μόχθο.


Η τιμημένη
στολή του Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τα βασικά παρελκόμενα αυτής δεν μπορεί να θεωρούνται
πολυτέλεια για κανέναν.

ΚΑΙΡΟΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Follow Us

Κοινοποιήστε

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print